Ignore:
Timestamp:
05/27/07 13:36:21 (13 years ago)
Author:
koto
Message:
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/ExtendedFileManager/lang/pl.js

  r841 r842  
  9999  "Unable to upload File. \nEither Maximum file size [$max_size KB] exceeded or\nFolder doesn\'t have write permission.":"Wgrywanie nie powiodło się.\n\nPrzekroczono maksymalny rozmiar pliku [$max_size KB] lub nie ma ustawionych praw zapisu do folderu.", 
  100100  "Total Size : $max_foldersize_mb MB, Free Space: $free_space": "Dostępny limit: $max_foldersize_mb MB, Wolne: $free_space", 
  101   "Please enter new name for this folder...":"Please enter new name for this folder...", 
   101  "Please enter new name for this folder...":"Podaj nowÄ 
   102 nazwę dla tego folderu...", 
  102103 
  103104  "Cut":"Cut", 
   
  105106  "Paste":"Paste", 
  106107   
  107   'Copy "$file" from "$dir" here': 'Copy "$file" from "$dir" here', 
  108   'Copy folder "$file" from "$dir" here' : 'Copy folder "$file" from "$dir" here', 
  109   'Move "$file" from "$dir" here':'Move "$file" from "$dir" here', 
  110   'Move folder "$file" from "$dir" here':'Move folder "$file" from "$dir" here', 
   108  'Copy "$file" from "$dir" here': 'Skopiuj "$file" z "$dir" tutaj', 
   109  'Copy folder "$file" from "$dir" here' : 'Skopiuj folder "$file" z "$dir" tutaj', 
   110  'Move "$file" from "$dir" here':'Przenieś "$file" z "$dir" tutaj', 
   111  'Move folder "$file" from "$dir" here':'Przenieś folder "$file" z "$dir" tutaj', 
  111112   
  112   "Source file/folder not found.":"Source file/folder not found.", 
  113   "Paste failed.\nMaybe folder doesn't have write permission.": "Paste failed.\nMaybe folder doesn't have write permission.", 
  114   "Could not create destination folder.":"Could not create destination folder.", 
  115   "Destination file/folder already exists.":"Destination file/folder already exists.", 
   113  "Source file/folder not found.":"Nie znaleziono pliku/folderu źródłowego.", 
   114  "Paste failed.\nMaybe folder doesn't have write permission.": "Wklejenie nie powiodło się.\nPrawdopodobnie nie masz praw zapisu w tym folderze.", 
   115  "Could not create destination folder.":"Nie moÅŒna było utworzyć folderu docelowego.", 
   116  "Destination file/folder already exists.":"Plik/folder docelowy juÅŒ istnieje.", 
  116117  "File pasted OK.": "Wklejono plik." 
  117118}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.