Ignore:
Timestamp:
04/05/05 13:22:31 (15 years ago)
Author:
niko
Message:

ticket #98: new i18n-system:

 • changed every use of HTMLArea.I18N to HTMLArea._lc-function
 • implemented HTMLArea._loadlang
 • converted all language-files into the new system
 • converted all language-files into utf-8
 • removed all jp-* language-files except jp-utf8.js (and renamed it into jp.js)
 • removed all en.js-files (not needed by the new system)
 • removed all empty i18n-files
Location:
trunk/plugins/TableOperations/lang
Files:
1 deleted
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/cz.js

  r20 r60  
  1 // I18N constants 
   1// I18N constants 
  22 
  3 // LANG: "cz", ENCODING: UTF-8 | ISO-8859-2 
  4 // Author: Jiri Löw, <jirilow@jirilow.com> 
   3// LANG: "cz", ENCODING: UTF-8 
   4// Author: Jiri Löw, <jirilow@jirilow.com> 
  55 
  66// FOR TRANSLATORS: 
   
  1313//       that states what encoding is necessary.) 
  1414 
  15 TableOperations.I18N = { 
  16         "Align":                                          "Zarovnání", 
  17         "All four sides":                                 "Všechny čtyři strany", 
  18         "Background":                                     "Pozadí", 
  19         "Baseline":                                       "Základní linka", 
  20         "Border":                                        "Obrys", 
  21         "Borders":                                        "Obrysy", 
  22         "Bottom":                                         "Dolů", 
  23         "CSS Style":                                      "Kaskádové styly (CSS)", 
  24         "Caption":                                        "Titulek", 
  25         "Cell Properties":                                "Vlastnosti buňky", 
  26         "Center":                                         "Na střed", 
  27         "Char":                                          "Znak", 
  28         "Collapsed borders":                              "Stlačené okraje", 
  29         "Color":                                          "Barva", 
  30         "Description":                                    "Popis", 
  31         "FG Color":                                       "Barva popředí", 
  32         "Float":                                          "Obtékání", 
  33         "Frames":                                         "Rámečky", 
  34         "Height":                                         "Výška", 
  35         "How many columns would you like to merge?":      "Kolik sloupců si přejete spojit?", 
  36         "How many rows would you like to merge?":         "Kolik řádků si přejete spojit?", 
  37         "Image URL":                                      "Adresa obrázku", 
  38         "Justify":                                        "Do stran", 
  39         "Layout":                                         "Rozložení", 
  40         "Left":                                          "Vlevo", 
  41         "Margin":                                        "Okraj", 
  42         "Middle":                                         "Na střed", 
  43         "No rules":                                       "Žádné čáry", 
  44         "No sides":                                       "Žádné strany", 
  45         "None":                                           "Žádné", 
  46         "Padding":                                        "Odsazování", 
  47         "Please click into some cell":                    "Prosím klikněte do některé buňky", 
  48         "Right":                                          "Vpravo", 
  49         "Row Properties":                                 "Vlastnosti řádku", 
  50         "Rules will appear between all rows and columns": "Čáry mezi všemi řádky i sloupci", 
  51         "Rules will appear between columns only":         "Čáry pouze mezi sloupci", 
  52         "Rules will appear between rows only":            "Čáry pouze mezi řádky", 
  53         "Rules":                                          "Čáry", 
  54         "Spacing and padding":                            "Mezery a odsazování", 
  55         "Spacing":                                        "Mezery", 
  56         "Summary":                                        "Shrnutí", 
  57         "TO-cell-delete":                                 "Smazat buňku", 
  58         "TO-cell-insert-after":                           "Vložit buňku za", 
  59         "TO-cell-insert-before":                          "Vložit buňku před", 
  60         "TO-cell-merge":                                  "Spojit buňky", 
  61         "TO-cell-prop":                                   "Vlastnosti buňky", 
  62         "TO-cell-split":                                  "Rozdělit buňku", 
  63         "TO-col-delete":                                  "Smazat sloupec", 
  64         "TO-col-insert-after":                            "Vložit sloupec za", 
  65         "TO-col-insert-before":                           "Vložit sloupec před", 
  66         "TO-col-split":                                   "Rozdělit sloupec", 
  67         "TO-row-delete":                                  "Smazat řádek", 
  68         "TO-row-insert-above":                            "Smazat řádek nad", 
  69         "TO-row-insert-under":                            "Smazat řádek pod", 
  70         "TO-row-prop":                                    "Vlastnosti řádku", 
  71         "TO-row-split":                                   "Rozdělit řádek", 
  72         "TO-table-prop":                                  "Vlastnosti tabulky", 
  73         "Table Properties":                              "Vlastnosti tabulky", 
  74         "Text align":                                     "Zarovnání textu", 
  75         "The bottom side only":                           "Pouze spodní strana", 
  76         "The left-hand side only":                        "Pouze levá strana", 
  77         "The right and left sides only":                  "Pouze levá a pravá strana", 
  78         "The right-hand side only":                       "Pouze pravá strana", 
  79         "The top and bottom sides only":                  "Pouze horní a dolní strana", 
  80         "The top side only":                              "Pouze horní strana", 
  81         "Top":                                            "Nahoru",      
  82         "Unset color":                                    "Zrušit barvu", 
  83         "Vertical align":                                 "Svislé zarovnání", 
  84         "Width":                                          "Šířka", 
  85         "not-del-last-cell":                              "HTMLArea zbaběle odmítá smazat poslední buňku v řádku.", 
  86         "not-del-last-col":                               "HTMLArea zbaběle odmítá smazat poslední sloupec v tabulce.", 
  87         "not-del-last-row":                               "HTMLArea zbaběle odmítá smazat poslední řádek v tabulce.", 
  88         "percent":                                        "procent", 
  89         "pixels":                                         "pixelů" 
  90 }; 
   15{ 
   16  "Align": "Zarovnání", 
   17  "All four sides": "VÅ¡echny čtyři strany", 
   18  "Background": "Pozadí", 
   19  "Baseline": "Základní linka", 
   20  "Border": "Obrys", 
   21  "Borders": "Obrysy", 
   22  "Bottom": "Dolů", 
   23  "Style [CSS]": "Kaskádové styly (CSS)", 
   24  "Caption": "Titulek", 
   25  "Cell Properties": "Vlastnosti buňky", 
   26  "Center": "Na střed", 
   27  "Char": "Znak", 
   28  "Collapsed borders": "Stlačené okraje", 
   29  "Color": "Barva", 
   30  "Description": "Popis", 
   31  "FG Color": "Barva popředí", 
   32  "Float": "Obtékání", 
   33  "Frames": "Rámečky", 
   34  "Height": "VÜška", 
   35  "How many columns would you like to merge?": "Kolik sloupců si přejete spojit?", 
   36  "How many rows would you like to merge?": "Kolik řádků si přejete spojit?", 
   37  "Image URL": "Adresa obrázku", 
   38  "Justify": "Do stran", 
   39  "Layout": "RozloÅŸení", 
   40  "Left": "Vlevo", 
   41  "Margin": "Okraj", 
   42  "Middle": "Na střed", 
   43  "No rules": "Ŝádné čáry", 
   44  "No sides": "Ŝádné strany", 
   45  "None": "Ŝádné", 
   46  "Padding": "Odsazování", 
   47  "Please click into some cell": "Prosím klikněte do některé buňky", 
   48  "Right": "Vpravo", 
   49  "Row Properties": "Vlastnosti řádku", 
   50  "Rules will appear between all rows and columns": "Čáry mezi vÅ¡emi řádky i sloupci", 
   51  "Rules will appear between columns only": "Čáry pouze mezi sloupci", 
   52  "Rules will appear between rows only": "Čáry pouze mezi řádky", 
   53  "Rules": "Čáry", 
   54  "Spacing and padding": "Mezery a odsazování", 
   55  "Spacing": "Mezery", 
   56  "Summary": "Shrnutí", 
   57  "Delete cell": "Smazat buňku", 
   58  "Insert cell after": "VloÅŸit buňku za", 
   59  "Insert cell before": "VloÅŸit buňku před", 
   60  "Merge cells": "Spojit buňky", 
   61  "Cell properties": "Vlastnosti buňky", 
   62  "Split cell": "Rozdělit buňku", 
   63  "Delete column": "Smazat sloupec", 
   64  "Insert column after": "VloÅŸit sloupec za", 
   65  "Insert column before": "VloÅŸit sloupec před", 
   66  "Split column": "Rozdělit sloupec", 
   67  "Delete row": "Smazat řádek", 
   68  "Insert row before": "Smazat řádek nad", 
   69  "Insert row after": "Smazat řádek pod", 
   70  "Row properties": "Vlastnosti řádku", 
   71  "Split row": "Rozdělit řádek", 
   72  "Table properties": "Vlastnosti tabulky", 
   73  "Table Properties": "Vlastnosti tabulky", 
   74  "Text align": "Zarovnání textu", 
   75  "The bottom side only": "Pouze spodní strana", 
   76  "The left-hand side only": "Pouze levá strana", 
   77  "The right and left sides only": "Pouze levá a pravá strana", 
   78  "The right-hand side only": "Pouze pravá strana", 
   79  "The top and bottom sides only": "Pouze horní a dolní strana", 
   80  "The top side only": "Pouze horní strana", 
   81  "Top": "Nahoru", 
   82  "Unset color": "ZruÅ¡it barvu", 
   83  "Vertical align": "Svislé zarovnání", 
   84  "Width": "Šířka", 
   85  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "HTMLArea zbaběle odmítá smazat poslední buňku v řádku.", 
   86  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "HTMLArea zbaběle odmítá smazat poslední sloupec v tabulce.", 
   87  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "HTMLArea zbaběle odmítá smazat poslední řádek v tabulce.", 
   88  "percent": "procent", 
   89  "pixels": "pixelů" 
   90} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/da.js

  r20 r60  
  1 // I18N constants 
   1// I18N constants 
  22 
  3 // LANG: "da", ENCODING: UTF-8 | ISO-8859-1 
  4 // Author: Steen Sønderup, <steen@soenderup.com> 
   3// LANG: "da", ENCODING: UTF-8 
   4// Author: Steen SÞnderup, <steen@soenderup.com> 
  55 
  66// FOR TRANSLATORS: 
   
  1313//       that states what encoding is necessary.) 
  1414 
  15 TableOperations.I18N = { 
  16         "Align":                                                                                        "Placer", 
  17         "All four sides":                                                                       "Alle fire sider", 
  18         "Background":                                                                           "Baggrund", 
  19         "Baseline":                                                                                     "Bundlinie", 
  20         "Border":                                                                                       "Kant", 
  21         "Borders":                                                                                      "Kanter", 
  22         "Bottom":                                                                                       "Bund", 
  23         "CSS Style":                                                                            "Stil [CSS]", 
  24         "Caption":                                                                                      "Titel", 
  25         "Cell Properties":                                                                      "Celle egenskaber", 
  26         "Center":                                                                                       "Centrer", 
  27         "Char":                                                                                         "Plads", 
  28         "Collapsed borders":                                                            "Sammensmelt rammer", 
  29         "Color":                                                                                        "Farve", 
  30         "Description":                                                                          "Beskrivelse", 
  31         "FG Color":                                                                                     "Font farve", 
  32         "Float":                                                                                        "Justering", 
  33         "Frames":                                                                                       "Udvendig", 
  34         "Height":                                                                                       "Højde", 
  35         "How many columns would you like to merge?":            "Hvor mange kollonner vil du samle?", 
  36         "How many rows would you like to merge?":                       "Hvor mange rækker vil du samle?", 
  37         "Image URL":                                                                            "Billede URL", 
  38         "Justify":                                                                                      "Lige margener", 
  39         "Layout":                                                                                       "Opsætning", 
  40         "Left":                                                                                         "Venstre", 
  41         "Margin":                                                                                       "Margen", 
  42         "Middle":                                                                                       "Centrer", 
  43         "No rules":                                                                                     "Ingen rammer", 
  44         "No sides":                                                                                     "Ingen sider", 
  45         "None":                                                                                         "Ingen", 
  46         "Padding":                                                                                      "Margen", 
  47         "Please click into some cell":                                          "Klik på en celle", 
  48         "Right":                                                                                        "Højre", 
  49         "Row Properties":                                                                       "Række egenskaber", 
  50         "Rules will appear between all rows and columns":       "Rammer mellem rækker og kolonner", 
  51         "Rules will appear between columns only":                       "Kun rammer mellem kolonner", 
  52         "Rules will appear between rows only":                          "Kun rammer mellem rækker", 
  53         "Rules":                                                                                        "Invendig", 
  54         "Spacing and padding":                                                          "Afstand og margen", 
  55         "Spacing":                                                                                      "Afstand", 
  56         "Summary":                                                                                      "Beskrivelse", 
  57         "TO-cell-delete":                                                                       "Slet celle", 
  58         "TO-cell-insert-after":                                                         "Indsæt celle efter", 
  59         "TO-cell-insert-before":                                                        "Indsæt celle før", 
  60         "TO-cell-merge":                                                                        "Sammensæt celler", 
  61         "TO-cell-prop":                                                                         "Celle egenskaber", 
  62         "TO-cell-split":                                                                        "Opdel celle", 
  63         "TO-col-delete":                                                                        "Slet kollonne", 
  64         "TO-col-insert-after":                                                          "Indsæt kolonne efter", 
  65         "TO-col-insert-before":                                                         "Indsæt kolonne før", 
  66         "TO-col-split":                                                                         "Opdel kolonne", 
  67         "TO-row-delete":                                                                        "Slet række", 
  68         "TO-row-insert-above":                                                          "Indsæt række før", 
  69         "TO-row-insert-under":                                                          "Indsæt række efter", 
  70         "TO-row-prop":                                                                          "Række egenskaber", 
  71         "TO-row-split":                                                                         "Opdel række", 
  72         "TO-table-prop":                                                                        "Tabel egenskaber", 
  73         "Table Properties":                                                                     "Tabel egenskaber", 
  74         "Text align":                                                                           "Tekst", 
  75         "The bottom side only":                                                         "Kun i bunden", 
  76         "The left-hand side only":                                                      "Kun i højre side", 
  77         "The right and left sides only":                                        "Kun i siderne", 
  78         "The right-hand side only":                                                     "Kun i venstre side", 
  79         "The top and bottom sides only":                                        "Kun i top og bund", 
  80         "The top side only":                                                            "Kun i toppen", 
  81         "Top":                                                                                          "Top",   
  82         "Unset color":                                                                          "Farve ikke valgt", 
  83         "Vertical align":                                                                       "Vertikal placering", 
  84         "Width":                                                                                        "Bredde", 
  85         "not-del-last-cell":                                                            "Du kan ikke slette den sidste celle i en række.", 
  86         "not-del-last-col":                                                                     "Du kan ikke slette den sidste kolonne i en tabel.", 
  87         "not-del-last-row":                                                                     "Du kan ikke slette den sidste række i en tabel.", 
  88         "percent":                                                                                      "procent", 
  89         "pixels":                                                                                       "pixel" 
  90 }; 
   15{ 
   16  "Align": "Placer", 
   17  "All four sides": "Alle fire sider", 
   18  "Background": "Baggrund", 
   19  "Baseline": "Bundlinie", 
   20  "Border": "Kant", 
   21  "Borders": "Kanter", 
   22  "Bottom": "Bund", 
   23  "Style [CSS]": "Stil [CSS]", 
   24  "Caption": "Titel", 
   25  "Cell Properties": "Celle egenskaber", 
   26  "Center": "Centrer", 
   27  "Char": "Plads", 
   28  "Collapsed borders": "Sammensmelt rammer", 
   29  "Color": "Farve", 
   30  "Description": "Beskrivelse", 
   31  "FG Color": "Font farve", 
   32  "Float": "Justering", 
   33  "Frames": "Udvendig", 
   34  "Height": "HÞjde", 
   35  "How many columns would you like to merge?": "Hvor mange kollonner vil du samle?", 
   36  "How many rows would you like to merge?": "Hvor mange rÊkker vil du samle?", 
   37  "Image URL": "Billede URL", 
   38  "Justify": "Lige margener", 
   39  "Layout": "OpsÊtning", 
   40  "Left": "Venstre", 
   41  "Margin": "Margen", 
   42  "Middle": "Centrer", 
   43  "No rules": "Ingen rammer", 
   44  "No sides": "Ingen sider", 
   45  "None": "Ingen", 
   46  "Padding": "Margen", 
   47  "Please click into some cell": "Klik pÃ¥ en celle", 
   48  "Right": "HÞjre", 
   49  "Row Properties": "RÊkke egenskaber", 
   50  "Rules will appear between all rows and columns": "Rammer mellem rÊkker og kolonner", 
   51  "Rules will appear between columns only": "Kun rammer mellem kolonner", 
   52  "Rules will appear between rows only": "Kun rammer mellem rÊkker", 
   53  "Rules": "Invendig", 
   54  "Spacing and padding": "Afstand og margen", 
   55  "Spacing": "Afstand", 
   56  "Summary": "Beskrivelse", 
   57  "Delete cell": "Slet celle", 
   58  "Insert cell after": "IndsÊt celle efter", 
   59  "Insert cell before": "IndsÊt celle fÞr", 
   60  "Merge cells": "SammensÊt celler", 
   61  "Cell properties": "Celle egenskaber", 
   62  "Split cell": "Opdel celle", 
   63  "Delete column": "Slet kollonne", 
   64  "Insert column after": "IndsÊt kolonne efter", 
   65  "Insert column before": "IndsÊt kolonne fÞr", 
   66  "Split column": "Opdel kolonne", 
   67  "Delete row": "Slet rÊkke", 
   68  "Insert row before": "IndsÊt rÊkke fÞr", 
   69  "Insert row after": "IndsÊt rÊkke efter", 
   70  "Row properties": "RÊkke egenskaber", 
   71  "Split row": "Opdel rÊkke", 
   72  "Table properties": "Tabel egenskaber", 
   73  "Table Properties": "Tabel egenskaber", 
   74  "Text align": "Tekst", 
   75  "The bottom side only": "Kun i bunden", 
   76  "The left-hand side only": "Kun i hÞjre side", 
   77  "The right and left sides only": "Kun i siderne", 
   78  "The right-hand side only": "Kun i venstre side", 
   79  "The top and bottom sides only": "Kun i top og bund", 
   80  "The top side only": "Kun i toppen", 
   81  "Top": "Top", 
   82  "Unset color": "Farve ikke valgt", 
   83  "Vertical align": "Vertikal placering", 
   84  "Width": "Bredde", 
   85  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "Du kan ikke slette den sidste celle i en rÊkke.", 
   86  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "Du kan ikke slette den sidste kolonne i en tabel.", 
   87  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "Du kan ikke slette den sidste rÊkke i en tabel.", 
   88  "percent": "procent", 
   89  "pixels": "pixel" 
   90} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/de.js

  r56 r60  
  11// I18N constants 
  22 
  3 // LANG: "de", ENCODING: ISO-8859-1 
   3// LANG: "de", ENCODING: UTF-8 
  44// translated: Raimund Meyer xinha@ray-of-light.org 
  55 
  6 TableOperations.I18N = { 
  7         "Align":                                                                        "Ausrichtung", 
  8         "All four sides":                                                       "Alle 4 Seiten", 
  9         "Background":                                                           "Hintergrund", 
  10         "Baseline":                                                                     "Grundlinie", 
  11         "Border":                                                                       "Rahmen", 
  12         "Borders":                                                                      "Rahmen", 
  13         "Bottom":                                                                       "Unten", 
  14         "CSS Style":                                                            "Style [CSS]", 
  15         "Caption":                                                                      "Überschrift", 
  16         "Cell Properties":                                                      "Zellenoptionen", 
  17         "Center":                                                                       "Zentriert", 
  18         "Char":                                                                         "Zeichen", 
  19         "Collapsed borders":                                            "Rahmen fallen zusammen", 
  20         "Color":                                                                        "Farbe", 
  21         "Description":                                                          "Beschreibung", 
  22         "FG Color":                                                                     "Vordergrundfarbe", 
  23         "Float":                                                                        "Float", 
  24         "Frames":                                                                       "Rahmen", 
  25         "Height":                                                                       "Höhe", 
  26         "How many columns would you like to merge?":"Wieviele Spalten wollen Sie verbinden?", 
  27         "How many rows would you like to merge?":       "Wieviele Zeilen wollen Sie verbinden?", 
  28         "Image URL":                                                            "Bild-URL", 
  29         "Justify":                                                                      "Blocksatz", 
  30         "Layout":                                                                       "Layout", 
  31         "Left":                                                                         "Links", 
  32         "Margin":                                                                       "Rand", 
  33         "Middle":                                                                       "Mitte", 
  34         "No rules":                                                                     "Keine Gitterlinien", 
  35         "No sides":                                                                     "Keine Ränder", 
  36         "None":                                                                         "Keine", 
  37         "Padding":                                                                      "Innenabstand", 
  38         "Please click into some cell":                          "Bitte eine Zelle auswählen", 
  39         "Right":                                                                        "Rechts", 
  40         "Row Properties":                                                       "Zeilenoptionen", 
  41         "Rules will appear between all rows and columns": "Linien zwischen Zeilen und Spalten", 
  42         "Rules will appear between columns only":        "Linien zwischen Spalten", 
  43         "Rules will appear between rows only":            "Linien zwischen  Zeilen", 
  44         "Rules":                                                                        "Linien", 
  45         "Spacing and padding":                                          "Abstände", 
  46         "Spacing":                                                                      "Abstand", 
  47         "Summary":                                                                      "Zusammenfassung", 
  48         "TO-cell-delete":                                                       "Zelle löschen", 
  49         "TO-cell-insert-after":                                         "Zelle einfügen nach", 
  50         "TO-cell-insert-before":                                        "Zelle einfügen vor", 
  51         "TO-cell-merge":                                                        "Zellen zusammenfügen", 
  52         "TO-cell-prop":                                                         "Zellenoptionen", 
  53         "TO-cell-split":                                                        "Zellen teilen", 
  54         "TO-col-delete":                                                        "Spalte löschen", 
  55         "TO-col-insert-after":                                          "Spalte einfügen nach", 
  56         "TO-col-insert-before":                                         "Spalte einfügen vor", 
  57         "TO-col-split":                                                         "Spalte teilen", 
  58         "TO-row-delete":                                                        "Reihe loeschen", 
  59         "TO-row-insert-above":                                          "Reihe einfügen vor", 
  60         "TO-row-insert-under":                                          "Reihe einfügen nach", 
  61         "TO-row-prop":                                                          "Reiheneinstellungen", 
  62         "TO-row-split":                                                         "Reihen aufteilen", 
  63         "TO-table-prop":                                                        "Tabellenoptionen", 
  64         "Table Properties":                                                     "Tabellenoptionen", 
  65         "Text align":                                                           "Textausrichtung", 
  66         "The bottom side only":                                         "Nur untere Seite", 
  67         "The left-hand side only":                                      "Nur linke Seite", 
  68         "The right and left sides only":                        "Nur linke und rechte Seite", 
  69         "The right-hand side only":                                     "Nur rechte Seite", 
  70         "The top and bottom sides only":                        "Nur obere und untere Seite", 
  71         "The top side only":                                            "Nur obere Seite", 
  72         "Top":                                                                          "Oben",  
  73         "Unset color":                                                          "Farbe entfernen", 
  74         "Vertical align":                                                       "Vertikale Ausrichtung", 
  75         "Width":                                                                        "Breite", 
  76         "not-del-last-cell":                                            "Letzte Zelle in dieser Zeile kann nicht gelöscht werden", 
  77         "not-del-last-col":                                                     "Letzte Spalte in dieser Tabelle kann nicht gelöscht werden", 
  78         "not-del-last-row":                                                     "Letzte Reihe in dieser Tabelle kann nicht gelöscht werden", 
  79         "percent":                                                                      "%", 
  80         "pixels":                                                                       "Pixel" 
  81 }; 
   6{ 
   7  "Align": "Ausrichtung", 
   8  "All four sides": "Alle 4 Seiten", 
   9  "Background": "Hintergrund", 
   10  "Baseline": "Grundlinie", 
   11  "Border": "Rahmen", 
   12  "Borders": "Rahmen", 
   13  "Bottom": "Unten", 
   14  "Style [CSS]": "Style [CSS]", 
   15  "Caption": "Überschrift", 
   16  "Cell Properties": "Zellenoptionen", 
   17  "Center": "Zentriert", 
   18  "Char": "Zeichen", 
   19  "Collapsed borders": "Rahmen fallen zusammen", 
   20  "Color": "Farbe", 
   21  "Description": "Beschreibung", 
   22  "FG Color": "Vordergrundfarbe", 
   23  "Float": "Float", 
   24  "Frames": "Rahmen", 
   25  "Height": "Höhe", 
   26  "How many columns would you like to merge?": "Wieviele Spalten wollen Sie verbinden?", 
   27  "How many rows would you like to merge?": "Wieviele Zeilen wollen Sie verbinden?", 
   28  "Image URL": "Bild-URL", 
   29  "Justify": "Blocksatz", 
   30  "Layout": "Layout", 
   31  "Left": "Links", 
   32  "Margin": "Rand", 
   33  "Middle": "Mitte", 
   34  "No rules": "Keine Gitterlinien", 
   35  "No sides": "Keine RÀnder", 
   36  "None": "Keine", 
   37  "Padding": "Innenabstand", 
   38  "Please click into some cell": "Bitte eine Zelle auswÀhlen", 
   39  "Right": "Rechts", 
   40  "Row Properties": "Zeilenoptionen", 
   41  "Rules will appear between all rows and columns": "Linien zwischen Zeilen und Spalten", 
   42  "Rules will appear between columns only": "Linien zwischen Spalten", 
   43  "Rules will appear between rows only": "Linien zwischen  Zeilen", 
   44  "Rules": "Linien", 
   45  "Spacing and padding": "AbstÀnde", 
   46  "Spacing": "Abstand", 
   47  "Summary": "Zusammenfassung", 
   48  "Delete cell": "Zelle löschen", 
   49  "Insert cell after": "Zelle einfÃŒgen nach", 
   50  "Insert cell before": "Zelle einfÃŒgen vor", 
   51  "Merge cells": "Zellen zusammenfÃŒgen", 
   52  "Cell properties": "Zellenoptionen", 
   53  "Split cell": "Zellen teilen", 
   54  "Delete column": "Spalte löschen", 
   55  "Insert column after": "Spalte einfÃŒgen nach", 
   56  "Insert column before": "Spalte einfÃŒgen vor", 
   57  "Split column": "Spalte teilen", 
   58  "Delete row": "Reihe loeschen", 
   59  "Insert row before": "Reihe einfÃŒgen vor", 
   60  "Insert row after": "Reihe einfÃŒgen nach", 
   61  "Row properties": "Reiheneinstellungen", 
   62  "Split row": "Reihen aufteilen", 
   63  "Table properties": "Tabellenoptionen", 
   64  "Table Properties": "Tabellenoptionen", 
   65  "Text align": "Textausrichtung", 
   66  "The bottom side only": "Nur untere Seite", 
   67  "The left-hand side only": "Nur linke Seite", 
   68  "The right and left sides only": "Nur linke und rechte Seite", 
   69  "The right-hand side only": "Nur rechte Seite", 
   70  "The top and bottom sides only": "Nur obere und untere Seite", 
   71  "The top side only": "Nur obere Seite", 
   72  "Top": "Oben", 
   73  "Unset color": "Farbe entfernen", 
   74  "Vertical align": "Vertikale Ausrichtung", 
   75  "Width": "Breite", 
   76  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "Letzte Zelle in dieser Zeile kann nicht gelöscht werden", 
   77  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "Letzte Spalte in dieser Tabelle kann nicht gelöscht werden", 
   78  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "Letzte Reihe in dieser Tabelle kann nicht gelöscht werden", 
   79  "percent": "%", 
   80  "pixels": "Pixel" 
   81} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/el.js

  r20 r60  
  11// I18N constants 
  22 
  3 // LANG: "el", ENCODING: UTF-8 | ISO-8859-7 
   3// LANG: "el", ENCODING: UTF-8 
  44// Author: Dimitris Glezos, dimitris@glezos.com 
  55 
  6 TableOperations.I18N = { 
  7         "Align":                                          "Στοίχηση", 
  8         "All four sides":                                "Και οι 4 πλεϠ
   6{ 
   7  "Align": "Στοίχηση", 
   8  "All four sides": "Και οι 4 πλεϠ
  99ρές", 
  10         "Background":                                    "ΊόΜτο", 
  11         "Baseline":                                      "Baseline", 
  12         "Border":                                        "ΠερίγραΌΌα", 
  13         "Borders":                                        "ΠεριγράΌΌατα", 
  14         "Bottom":                                        "Κάτω Όέρος", 
  15         "CSS Style":                                      "ΣτϠ
   10  "Background": "ΊόΜτο", 
   11  "Baseline": "Baseline", 
   12  "Border": "ΠερίγραΌΌα", 
   13  "Borders": "ΠεριγράΌΌατα", 
   14  "Bottom": "Κάτω Όέρος", 
   15  "Style [CSS]": "ΣτϠ
  1616λ [CSS]", 
  17         "Caption":                                        "ΛεζάΜτα", 
  18         "Cell Properties":                                "ΙΎιότητες Κελιού", 
  19         "Center":                                        "ΚέΜτρο", 
  20         "Char":                                          "Χαρακτήρας", 
  21         "Collapsed borders":                              "ΣϠ
   17  "Caption": "ΛεζάΜτα", 
   18  "Cell Properties": "ΙΎιότητες Κελιού", 
   19  "Center": "ΚέΜτρο", 
   20  "Char": "Χαρακτήρας", 
   21  "Collapsed borders": "ΣϠ
  2222ΌπτϠ
  2323γΌέΜα περιγράΌΌατα", 
  24         "Color":                                          "ΧρώΌα", 
  25         "Description":                                    "Περιγραφή", 
  26         "FG Color":                                      "ΧρώΌα αΜτικειΌέΜωΜ", 
  27         "Float":                                          "Float", 
  28         "Frames":                                        "Frames", 
  29         "Height":                                        "Ύψος", 
  30         "How many columns would you like to merge?":      "Πόσες στήλες Ξέλετε Μα εΜώσετε;", 
  31         "How many rows would you like to merge?":        "Πόσες γραΌΌές Ξέλετε Μα εΜώσετε;", 
  32         "Image URL":                                      "URL εικόΜας", 
  33         "Justify":                                        "Πλήρης στοίχηση", 
  34         "Layout":                                        "ΔιάταΟη", 
  35         "Left":                                          "Αριστερά", 
  36         "Margin":                                        "ΠεριΞώριο", 
  37         "Middle":                                        "ΚέΜτρο", 
  38         "No rules":                                      "Χωρίς ΓραΌΌές", 
  39         "No sides":                                      "No sides", 
  40         "None":                                          "΀ίποτα", 
  41         "Padding":                                        "Εσοχή", 
  42         "Please click into some cell":                    "ΚάΜτε κλικ Όέσα σε κάποιο κελί", 
  43         "Right":                                          "ΔεΟιά", 
  44         "Row Properties":                                "ΙΎιότητες ΓραΌΌής", 
  45         "Rules will appear between all rows and columns": "ΓραΌΌές Ξα εΌφαΜίζοΜται ΌεταΟύ όλωΜ τωΜ γραΌΌώΜ και στηλώΜ", 
  46         "Rules will appear between columns only":        "ΓραΌΌές Ξα εΌφαΜίζοΜται ΌόΜο ΌεταΟύ στηλώΜ", 
  47         "Rules will appear between rows only":            "ΓραΌΌές Ξα εΌφαΜίζοΜται ΌόΜο ΌεταΟύ γραΌΌώΜ", 
  48         "Rules":                                          "ΓραΌΌές", 
  49         "Spacing and padding":                            "Αποστάσεις και εσοχές", 
  50         "Spacing":                                        "Αποστάσεις", 
  51         "Summary":                                        "ΣύΜοψη", 
  52         "TO-cell-delete":                                "Διαγραφή κελιού", 
  53         "TO-cell-insert-after":                          "Εισαγωγή κελιού Όετά", 
  54         "TO-cell-insert-before":                          "Εισαγωγή κελιού πριΜ", 
  55         "TO-cell-merge":                                  "ΣϠ
   24  "Color": "ΧρώΌα", 
   25  "Description": "Περιγραφή", 
   26  "FG Color": "ΧρώΌα αΜτικειΌέΜωΜ", 
   27  "Float": "Float", 
   28  "Frames": "Frames", 
   29  "Height": "Ύψος", 
   30  "How many columns would you like to merge?": "Πόσες στήλες Ξέλετε Μα εΜώσετε;", 
   31  "How many rows would you like to merge?": "Πόσες γραΌΌές Ξέλετε Μα εΜώσετε;", 
   32  "Image URL": "URL εικόΜας", 
   33  "Justify": "Πλήρης στοίχηση", 
   34  "Layout": "ΔιάταΟη", 
   35  "Left": "Αριστερά", 
   36  "Margin": "ΠεριΞώριο", 
   37  "Middle": "ΚέΜτρο", 
   38  "No rules": "Χωρίς ΓραΌΌές", 
   39  "No sides": "No sides", 
   40  "None": "΀ίποτα", 
   41  "Padding": "Εσοχή", 
   42  "Please click into some cell": "ΚάΜτε κλικ Όέσα σε κάποιο κελί", 
   43  "Right": "ΔεΟιά", 
   44  "Row Properties": "ΙΎιότητες ΓραΌΌής", 
   45  "Rules will appear between all rows and columns": "ΓραΌΌές Ξα εΌφαΜίζοΜται ΌεταΟύ όλωΜ τωΜ γραΌΌώΜ και στηλώΜ", 
   46  "Rules will appear between columns only": "ΓραΌΌές Ξα εΌφαΜίζοΜται ΌόΜο ΌεταΟύ στηλώΜ", 
   47  "Rules will appear between rows only": "ΓραΌΌές Ξα εΌφαΜίζοΜται ΌόΜο ΌεταΟύ γραΌΌώΜ", 
   48  "Rules": "ΓραΌΌές", 
   49  "Spacing and padding": "Αποστάσεις και εσοχές", 
   50  "Spacing": "Αποστάσεις", 
   51  "Summary": "ΣύΜοψη", 
   52  "Delete cell": "Διαγραφή κελιού", 
   53  "Insert cell after": "Εισαγωγή κελιού Όετά", 
   54  "Insert cell before": "Εισαγωγή κελιού πριΜ", 
   55  "Merge cells": "ΣϠ
  5656γχώΜεϠ
  5757ση κελιώΜ", 
  58         "TO-cell-prop":                                  "ΙΎιότητες κελιού", 
  59         "TO-cell-split":                                  "Διαίρεση κελιού", 
  60         "TO-col-delete":                                  "Διαγραφή στήλης", 
  61         "TO-col-insert-after":                            "Εισαγωγή στήλης Όετά", 
  62         "TO-col-insert-before":                          "Εισαγωγή στήλης πριΜ", 
  63         "TO-col-split":                                  "Διαίρεση στήλης", 
  64         "TO-row-delete":                                  "Διαγραφή γραΌΌής", 
  65         "TO-row-insert-above":                            "Εισαγωγή γραΌΌής Όετά", 
  66         "TO-row-insert-under":                            "Εισαγωγή γραΌΌής πριΜ", 
  67         "TO-row-prop":                                    "ΙΎιότητες γραΌΌής", 
  68         "TO-row-split":                                  "Διαίρεση γραΌΌής", 
  69         "TO-table-prop":                                  "ΙΎιότητες πίΜακα", 
  70         "Table Properties":                              "ΙΎιότητες πίΜακα", 
  71         "Text align":                                    "Στοίχηση κειΌέΜοϠ
   58  "Cell properties": "ΙΎιότητες κελιού", 
   59  "Split cell": "Διαίρεση κελιού", 
   60  "Delete column": "Διαγραφή στήλης", 
   61  "Insert column after": "Εισαγωγή στήλης Όετά", 
   62  "Insert column before": "Εισαγωγή στήλης πριΜ", 
   63  "Split column": "Διαίρεση στήλης", 
   64  "Delete row": "Διαγραφή γραΌΌής", 
   65  "Insert row before": "Εισαγωγή γραΌΌής Όετά", 
   66  "Insert row after": "Εισαγωγή γραΌΌής πριΜ", 
   67  "Row properties": "ΙΎιότητες γραΌΌής", 
   68  "Split row": "Διαίρεση γραΌΌής", 
   69  "Table properties": "ΙΎιότητες πίΜακα", 
   70  "Table Properties": "ΙΎιότητες πίΜακα", 
   71  "Text align": "Στοίχηση κειΌέΜοϠ
  7272", 
  73         "The bottom side only":                          "Η κάτω πλεϠ
   73  "The bottom side only": "Η κάτω πλεϠ
  7474ρά ΌόΜο", 
  75         "The left-hand side only":                        "Η αριστερή πλεϠ
   75  "The left-hand side only": "Η αριστερή πλεϠ
  7676ρά ΌόΜο", 
  77         "The right and left sides only":                  "Οι ΎεΟιές και αριστερές πλεϠ
   77  "The right and left sides only": "Οι ΎεΟιές και αριστερές πλεϠ
  7878ρές ΌόΜο", 
  79         "The right-hand side only":                      "Η ΎεΟιά πλεϠ
   79  "The right-hand side only": "Η ΎεΟιά πλεϠ
  8080ρά ΌόΜο", 
  81         "The top and bottom sides only":                  "Οι πάΜω και κάτω πλεϠ
   81  "The top and bottom sides only": "Οι πάΜω και κάτω πλεϠ
  8282ρές ΌόΜο", 
  83         "The top side only":                              "Η πάΜω πλεϠ
   83  "The top side only": "Η πάΜω πλεϠ
  8484ρά ΌόΜο", 
  85         "Top":                                            "ΠάΜω",    
  86         "Unset color":                                    "ΑΜαίρεση χρώΌατος", 
  87         "Vertical align":                                "ΚατακόρϠ
   85  "Top": "ΠάΜω", 
   86  "Unset color": "ΑΜαίρεση χρώΌατος", 
   87  "Vertical align": "ΚατακόρϠ
  8888φη στοίχηση", 
  89         "Width":                                          "Πλάτος", 
  90         "not-del-last-cell":                              "ΔεΜ Όπορεί Μα Ύιαγραφεί το τελεϠ
   89  "Width": "Πλάτος", 
   90  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "ΔεΜ Όπορεί Μα Ύιαγραφεί το τελεϠ
  9191ταίο κελί σε Όια γραΌΌή.", 
  92         "not-del-last-col":                              "ΔεΜ Όπορεί Μα Ύιαγραφεί η τελεϠ
   92  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "ΔεΜ Όπορεί Μα Ύιαγραφεί η τελεϠ
  9393ταία στήλη σε έΜα πίΜακα.", 
  94         "not-del-last-row":                              "ΔεΜ Όπορεί Μα Ύιαγραφεί η τελεϠ
   94  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "ΔεΜ Όπορεί Μα Ύιαγραφεί η τελεϠ
  9595ταία γραΌΌή σε έΜα πίΜακα.", 
  96         "percent":                                        "τοις εκατόΜ", 
  97         "pixels":                                        "pixels" 
  98 }; 
   96  "percent": "τοις εκατόΜ", 
   97  "pixels": "pixels" 
   98} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/fi.js

  r20 r60  
  1 TableOperations.I18N = { 
  2         "Align":                                          "Kohdistus", 
  3         "All four sides":                                "Kaikki neljä sivua", 
  4         "Background":                                    "Tausta", 
  5         "Baseline":                                      "Takaraja", 
  6         "Border":                                        "Reuna", 
  7         "Borders":                                        "Reunat", 
  8         "Bottom":                                        "Alle", 
  9         "CSS Style":                                      "Tyyli [CSS]", 
  10         "Caption":                                        "Otsikko", 
  11         "Cell Properties":                                "Solun asetukset", 
  12         "Center":                                        "Keskelle", 
  13         "Char":                                          "Merkki", 
  14         "Collapsed borders":                              "Luhistetut reunat", 
  15         "Color":                                          "Väri", 
  16         "Description":                                    "Kuvaus", 
  17         "FG Color":                                      "FG Väri", 
  18         "Frames":                                        "Kehykset", 
  19         "Image URL":                                      "Kuvan osoite", 
  20         "Layout":                                        "Sommittelu", 
  21         "Left":                                          "Vasen", 
  22         "Margin":                                        "Marginaali", 
  23         "Middle":                                        "Keskelle", 
  24         "No rules":                                      "Ei viivoja", 
  25         "No sides":                                      "Ei sivuja", 
  26         "Padding":                                        "Palstantäyte", 
  27         "Right":                                          "Oikea", 
  28         "Row Properties":                                "Rivin asetukset", 
  29         "Rules will appear between all rows and columns": "Viivat jokaisen rivin ja sarakkeen välillä", 
  30         "Rules will appear between columns only":        "Viivat ainoastaan sarakkeiden välillä", 
  31         "Rules will appear between rows only":            "Viivat ainoastaan rivien välillä", 
  32         "Rules":                                          "Viivat", 
  33         "Spacing":                                        "Palstatila", 
  34         "Summary":                                        "Yhteenveto", 
  35         "TO-cell-delete":                                "Poista solu", 
  36         "TO-cell-insert-after":                          "Lisää solu perään", 
  37         "TO-cell-insert-before":                          "Lisää solu ennen", 
  38         "TO-cell-merge":                                  "Yhdistä solut", 
  39         "TO-cell-prop":                                  "Solun asetukset", 
  40         "TO-cell-split":                                  "Jaa solu", 
  41         "TO-col-delete":                                  "Poista sarake", 
  42         "TO-col-insert-after":                            "Lisää sarake perään", 
  43         "TO-col-insert-before":                          "Lisää sarake ennen", 
  44         "TO-col-split":                                  "Jaa sarake", 
  45         "TO-row-delete":                                  "Poista rivi", 
  46         "TO-row-insert-above":                            "Lisää rivi yläpuolelle", 
  47         "TO-row-insert-under":                            "Lisää rivi alapuolelle", 
  48         "TO-row-prop":                                    "Rivin asetukset", 
  49         "TO-row-split":                                  "Jaa rivi", 
  50         "TO-table-prop":                                  "Taulukon asetukset", 
  51         "Top":                                            "Ylös",        
  52         "Table Properties":                              "Taulukon asetukset", 
  53         "The bottom side only":                          "Ainoastaan alapuolelle", 
  54         "The left-hand side only":                        "Ainoastaan vasenreuna", 
  55         "The right and left sides only":                  "Oikea- ja vasenreuna", 
  56         "The right-hand side only":                      "Ainoastaan oikeareuna", 
  57         "The top and bottom sides only":                  "Ylä- ja alapuoli.", 
  58         "The top side only":                              "Ainoastaan yläpuoli", 
  59         "Vertical align":                                "Vertikaali kohdistus", 
  60         "Width":                                          "Leveys", 
  61         "not-del-last-cell":                              "Ei voida poistaa viimeistä solua rivistä.", 
  62         "not-del-last-col":                              "Ei voida poistaa viimeistä saraketta taulusta.", 
  63         "not-del-last-row":                              "Ei voida poistaa viimeistä riviä taulusta.", 
  64         "percent":                                        "prosenttia", 
  65         "pixels":                                        "pikseliä" 
  66 }; 
   1{ 
   2  "Align": "Kohdistus", 
   3  "All four sides": "Kaikki neljä sivua", 
   4  "Background": "Tausta", 
   5  "Baseline": "Takaraja", 
   6  "Border": "Reuna", 
   7  "Borders": "Reunat", 
   8  "Bottom": "Alle", 
   9  "Style [CSS]": "Tyyli [CSS]", 
   10  "Caption": "Otsikko", 
   11  "Cell Properties": "Solun asetukset", 
   12  "Center": "Keskelle", 
   13  "Char": "Merkki", 
   14  "Collapsed borders": "Luhistetut reunat", 
   15  "Color": "Väri", 
   16  "Description": "Kuvaus", 
   17  "FG Color": "FG Väri", 
   18  "Frames": "Kehykset", 
   19  "Image URL": "Kuvan osoite", 
   20  "Layout": "Sommittelu", 
   21  "Left": "Vasen", 
   22  "Margin": "Marginaali", 
   23  "Middle": "Keskelle", 
   24  "No rules": "Ei viivoja", 
   25  "No sides": "Ei sivuja", 
   26  "Padding": "Palstantäyte", 
   27  "Right": "Oikea", 
   28  "Row Properties": "Rivin asetukset", 
   29  "Rules will appear between all rows and columns": "Viivat jokaisen rivin ja sarakkeen välillä", 
   30  "Rules will appear between columns only": "Viivat ainoastaan sarakkeiden välillä", 
   31  "Rules will appear between rows only": "Viivat ainoastaan rivien välillä", 
   32  "Rules": "Viivat", 
   33  "Spacing": "Palstatila", 
   34  "Summary": "Yhteenveto", 
   35  "Delete cell": "Poista solu", 
   36  "Insert cell after": "Lisää solu perään", 
   37  "Insert cell before": "Lisää solu ennen", 
   38  "Merge cells": "Yhdistä solut", 
   39  "Cell properties": "Solun asetukset", 
   40  "Split cell": "Jaa solu", 
   41  "Delete column": "Poista sarake", 
   42  "Insert column after": "Lisää sarake perään", 
   43  "Insert column before": "Lisää sarake ennen", 
   44  "Split column": "Jaa sarake", 
   45  "Delete row": "Poista rivi", 
   46  "Insert row before": "Lisää rivi yläpuolelle", 
   47  "Insert row after": "Lisää rivi alapuolelle", 
   48  "Row properties": "Rivin asetukset", 
   49  "Split row": "Jaa rivi", 
   50  "Table properties": "Taulukon asetukset", 
   51  "Top": "Ylös", 
   52  "Table Properties": "Taulukon asetukset", 
   53  "The bottom side only": "Ainoastaan alapuolelle", 
   54  "The left-hand side only": "Ainoastaan vasenreuna", 
   55  "The right and left sides only": "Oikea- ja vasenreuna", 
   56  "The right-hand side only": "Ainoastaan oikeareuna", 
   57  "The top and bottom sides only": "Ylä- ja alapuoli.", 
   58  "The top side only": "Ainoastaan yläpuoli", 
   59  "Vertical align": "Vertikaali kohdistus", 
   60  "Width": "Leveys", 
   61  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "Ei voida poistaa viimeistä solua rivistä.", 
   62  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "Ei voida poistaa viimeistä saraketta taulusta.", 
   63  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "Ei voida poistaa viimeistä riviä taulusta.", 
   64  "percent": "prosenttia", 
   65  "pixels": "pikseliä" 
   66} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/fr.js

  r58 r60  
  1313//       that states what encoding is necessary.) 
  1414 
  15 TableOperations.I18N = { 
  16         "Align":                                          "Aligner", 
  17         "All four sides":                                "Quatre cotés", 
  18         "Background":                                    "ArriÚre plan", 
  19         "Baseline":                                      "Ligne de base", 
  20         "Border":                                        "Bordure", 
  21         "Borders":                                        "Bordures", 
  22         "Bottom":                                        "Bas", 
  23         "CSS Style":                                      "Style [CSS]", 
  24         "Caption":                                        "Étiquette", 
  25         "Cell Properties":                                "Propriétés de cellule", 
  26         "Center":                                        "Centre", 
  27         "Char":                                          "CharactÚre", 
  28         "Collapsed borders":                              "Bordure effondrés", 
  29         "Color":                                          "Couleur", 
  30         "Description":                                    "Description", 
  31         "FG Color":                                      "Couleur de face", 
  32         "Float":                                          "Flotteur", 
  33         "Frames":                                        "Vues", 
  34         "Height":                                        "Largeur", 
  35         "How many columns would you like to merge?":      "Combien de colonnes voulez-vous fusionner?", 
  36         "How many rows would you like to merge?":        "Combien de rangées voulez-vous fusionner?", 
  37         "Image URL":                                      "URL pour l'image", 
  38         "Justify":                                        "Justifié", 
  39         "Layout":                                        "Arrangement", 
  40         "Left":                                          "Gauche", 
  41         "Margin":                                        "Marge", 
  42         "Middle":                                        "Milieu", 
  43         "No rules":                                      "Aucun rÚglement", 
  44         "No sides":                                      "Aucun cÃŽtés", 
  45         "None":                                          "Aucun", 
  46         "Padding":                                        "Remplissage", 
  47         "Please click into some cell":                    "Cliquer sur une cellule", 
  48         "Right":                                          "Droit", 
  49         "Row Properties":                                "Propriétés de rangée", 
  50         "Rules will appear between all rows and columns": "Les rÚgles vont apparaître entre les rangées et les cellules", 
  51         "Rules will appear between columns only":        "Les rÚgles vont apparaître entre les colonnes seulement", 
  52         "Rules will appear between rows only":            "Les rÚgles vont apparaître entre les rangées seulement", 
  53         "Rules":                                          "Les rÚgles", 
  54         "Spacing and padding":                            "Espacement et remplissage", 
  55         "Spacing":                                        "Espacement", 
  56         "Summary":                                        "Sommaire", 
  57         "TO-cell-delete":                                "Supprimer une cellule", 
  58         "TO-cell-insert-after":                          "Insérer une cellule aprÚs", 
  59         "TO-cell-insert-before":                          "Insérer une cellule avant", 
  60         "TO-cell-merge":                                  "Fusionner les cellules", 
  61         "TO-cell-prop":                                  "Cell properties", 
  62         "TO-cell-split":                                  "Diviser la cellule", 
  63         "TO-col-delete":                                  "Supprimer la colonne", 
  64         "TO-col-insert-after":                            "Insérer une colonne aprÚs", 
  65         "TO-col-insert-before":                          "Insérer une colonne avant", 
  66         "TO-col-split":                                  "Diviser une colonne", 
  67         "TO-row-delete":                                  "Supprimer une rangée", 
  68         "TO-row-insert-above":                            "Insérer une rangée avant", 
  69         "TO-row-insert-under":                            "Insérer une rangée aprÚs", 
  70         "TO-row-prop":                                    "Propriétés de rangée", 
  71         "TO-row-split":                                  "Diviser la rangée", 
  72         "TO-table-prop":                                  "Propriétés de table", 
  73         "Table Properties":                              "Propriétés de table", 
  74         "Text align":                                    "Aligner le texte", 
  75         "The bottom side only":                          "CÃŽté du bas seulement", 
  76         "The left-hand side only":                        "CÃŽté gauche seulement", 
  77         "The right and left sides only":                  "CÃŽté gauche et droit seulement", 
  78         "The right-hand side only":                      "CÃŽté droit seulement", 
  79         "The top and bottom sides only":                  "CÃŽté haut et bas seulement", 
  80         "The top side only":                              "CÃŽté haut seulement", 
  81         "Top":                                            "Haut",        
  82         "Unset color":                                    "Enlever la couleur", 
  83         "Vertical align":                                "Alignement vertical", 
  84         "Width":                                          "Longeur", 
  85         "not-del-last-cell":                              "HTMLArea refuse de supprimer la derniÚre cellule de la rangée.", 
  86         "not-del-last-col":                              "HTMLArea refuse de supprimer la derniÚre colonne de la table.", 
  87         "not-del-last-row":                              "HTMLArea refuse de supprimer la derniÚre rangée de la table", 
  88         "percent":                                        "pourcentage", 
  89         "pixels":                                        "pixels" 
  90 }; 
   15{ 
   16  "Align": "Aligner", 
   17  "All four sides": "Quatre cotés", 
   18  "Background": "ArriÚre plan", 
   19  "Baseline": "Ligne de base", 
   20  "Border": "Bordure", 
   21  "Borders": "Bordures", 
   22  "Bottom": "Bas", 
   23  "Style [CSS]": "Style [CSS]", 
   24  "Caption": "Étiquette", 
   25  "Cell Properties": "Propriétés de cellule", 
   26  "Center": "Centre", 
   27  "Char": "CharactÚre", 
   28  "Collapsed borders": "Bordure effondrés", 
   29  "Color": "Couleur", 
   30  "Description": "Description", 
   31  "FG Color": "Couleur de face", 
   32  "Float": "Flotteur", 
   33  "Frames": "Vues", 
   34  "Height": "Largeur", 
   35  "How many columns would you like to merge?": "Combien de colonnes voulez-vous fusionner?", 
   36  "How many rows would you like to merge?": "Combien de rangées voulez-vous fusionner?", 
   37  "Image URL": "URL pour l'image", 
   38  "Justify": "Justifié", 
   39  "Layout": "Arrangement", 
   40  "Left": "Gauche", 
   41  "Margin": "Marge", 
   42  "Middle": "Milieu", 
   43  "No rules": "Aucun rÚglement", 
   44  "No sides": "Aucun cÃŽtés", 
   45  "None": "Aucun", 
   46  "Padding": "Remplissage", 
   47  "Please click into some cell": "Cliquer sur une cellule", 
   48  "Right": "Droit", 
   49  "Row Properties": "Propriétés de rangée", 
   50  "Rules will appear between all rows and columns": "Les rÚgles vont apparaître entre les rangées et les cellules", 
   51  "Rules will appear between columns only": "Les rÚgles vont apparaître entre les colonnes seulement", 
   52  "Rules will appear between rows only": "Les rÚgles vont apparaître entre les rangées seulement", 
   53  "Rules": "Les rÚgles", 
   54  "Spacing and padding": "Espacement et remplissage", 
   55  "Spacing": "Espacement", 
   56  "Summary": "Sommaire", 
   57  "Delete cell": "Supprimer une cellule", 
   58  "Insert cell after": "Insérer une cellule aprÚs", 
   59  "Insert cell before": "Insérer une cellule avant", 
   60  "Merge cells": "Fusionner les cellules", 
   61  "Cell properties": "Cell properties", 
   62  "Split cell": "Diviser la cellule", 
   63  "Delete column": "Supprimer la colonne", 
   64  "Insert column after": "Insérer une colonne aprÚs", 
   65  "Insert column before": "Insérer une colonne avant", 
   66  "Split column": "Diviser une colonne", 
   67  "Delete row": "Supprimer une rangée", 
   68  "Insert row before": "Insérer une rangée avant", 
   69  "Insert row after": "Insérer une rangée aprÚs", 
   70  "Row properties": "Propriétés de rangée", 
   71  "Split row": "Diviser la rangée", 
   72  "Table properties": "Propriétés de table", 
   73  "Table Properties": "Propriétés de table", 
   74  "Text align": "Aligner le texte", 
   75  "The bottom side only": "CÃŽté du bas seulement", 
   76  "The left-hand side only": "CÃŽté gauche seulement", 
   77  "The right and left sides only": "CÃŽté gauche et droit seulement", 
   78  "The right-hand side only": "CÃŽté droit seulement", 
   79  "The top and bottom sides only": "CÃŽté haut et bas seulement", 
   80  "The top side only": "CÃŽté haut seulement", 
   81  "Top": "Haut", 
   82  "Unset color": "Enlever la couleur", 
   83  "Vertical align": "Alignement vertical", 
   84  "Width": "Longeur", 
   85  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "HTMLArea refuse de supprimer la derniÚre cellule de la rangée.", 
   86  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "HTMLArea refuse de supprimer la derniÚre colonne de la table.", 
   87  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "HTMLArea refuse de supprimer la derniÚre rangée de la table", 
   88  "percent": "pourcentage", 
   89  "pixels": "pixels" 
   90} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/he.js

  r20 r60  
  1313//       that states what encoding is necessary.) 
  1414 
  15 TableOperations.I18N = { 
  16         "Align":                                          "ישוך", 
  17         "All four sides":                                "כל אךבעת השדדים", 
  18         "Background":                                    "ךקע", 
  19         "Baseline":                                      "קו בסיס", 
  20         "Border":                                        "גבול", 
  21         "Borders":                                        "גבולות", 
  22         "Bottom":                                        "תחתון", 
  23         "CSS Style":                                      "סגנון [CSS]", 
  24         "Caption":                                        "כותךת", 
  25         "Cell Properties":                                "מא׀ייני תא", 
  26         "Center":                                        "מ׹כז", 
  27         "Char":                                          "תו", 
  28         "Collapsed borders":                              "גבולות קוךסים", 
  29         "Color":                                          "׊בע", 
  30         "Description":                                    "תיאוך", 
  31         "FG Color":                                      "׊בע קידמה", 
  32         "Float":                                          "מךחף", 
  33         "Frames":                                        "מסגךות", 
  34         "Height":                                        "גובה", 
  35         "How many columns would you like to merge?":      "כמה טו׹ים ב׹שונך למזג?", 
  36         "How many rows would you like to merge?":        "כמה שוךות ב׹שונך למזג?", 
  37         "Image URL":                                      "URL התמונה", 
  38         "Justify":                                        "ישוך", 
  39         "Layout":                                        "׀ךיסה", 
  40         "Left":                                          "שמאל", 
  41         "Margin":                                        "שוליים", 
  42         "Middle":                                        "אמ׊ע", 
  43         "No rules":                                      "ללא קווים", 
  44         "No sides":                                      "ללא שדדים", 
  45         "None":                                          "אין", 
  46         "Padding":                                        "׹יווח בשוליים", 
  47         "Please click into some cell":                    "אנא לחץ על תא כלשהו", 
  48         "Right":                                          "ימין", 
  49         "Row Properties":                                "מא׀ייני שוךה", 
  50         "Rules will appear between all rows and columns": "קווים יו׀יעו בין כל השוךות והטו׹ים", 
  51         "Rules will appear between columns only":        "קווים יו׀יעו בין טו׹ים בלבד", 
  52         "Rules will appear between rows only":            "קווים יו׀יעו בין שוךות בלבד", 
  53         "Rules":                                          "קווים", 
  54         "Spacing and padding":                            "׹יווח ושוליים", 
  55         "Spacing":                                        "׹יווח", 
  56         "Summary":                                        "סיכום", 
  57         "TO-cell-delete":                                "מחק תא", 
  58         "TO-cell-insert-after":                          "הכנס תא אח׹י", 
  59         "TO-cell-insert-before":                          "הכנס תא ל׀ני", 
  60         "TO-cell-merge":                                  "מזג תאים", 
  61         "TO-cell-prop":                                  "מא׀ייני תא", 
  62         "TO-cell-split":                                  "׀׊ל תא", 
  63         "TO-col-delete":                                  "מחק טו׹", 
  64         "TO-col-insert-after":                            "הכנס טו׹ אח׹י", 
  65         "TO-col-insert-before":                          "הכנס טו׹ ל׀ני", 
  66         "TO-col-split":                                  "׀׊ל טו׹", 
  67         "TO-row-delete":                                  "מחק שוךה", 
  68         "TO-row-insert-above":                            "הכנס שוךה ל׀ני", 
  69         "TO-row-insert-under":                            "הכנס שוךה אח׹י", 
  70         "TO-row-prop":                                    "מא׀ייני שוךה", 
  71         "TO-row-split":                                  "׀׊ל שוךה", 
  72         "TO-table-prop":                                  "מא׀ייני טבלה", 
  73         "Table Properties":                              "מא׀ייני טבלה", 
  74         "Text align":                                    "ישוך טקסט", 
  75         "The bottom side only":                          "השד התחתון בלבד", 
  76         "The left-hand side only":                        "השד השמאלי בלבד", 
  77         "The right and left sides only":                  "השדדים הימני והשמאלי בלבד", 
  78         "The right-hand side only":                      "השד הימני בלבד", 
  79         "The top and bottom sides only":                  "השדדים העליון והתחתון בלבד", 
  80         "The top side only":                              "השד העליון בלבד", 
  81         "Top":                                            "עליון",  
  82         "Unset color":                                    "׊בע לא נבח׹", 
  83         "Vertical align":                                "יישוך אנכי", 
  84         "Width":                                          "׹וחב", 
  85         "not-del-last-cell":                              "HTMLArea מסךב ב׀חדנות למחוק את התא האח׹ון בשוךה.", 
  86         "not-del-last-col":                              "HTMLArea מסךב ב׀חדנות למחוק את הטו׹ האח׹ון בטבלה.", 
  87         "not-del-last-row":                              "HTMLArea מסךב ב׀חדנות למחוק את השוךה האח׹ונה בטבלה.", 
  88         "percent":                                        "אחוז", 
  89         "pixels":                                        "׀יקסלים" 
  90 }; 
   15{ 
   16  "Align": "ישוך", 
   17  "All four sides": "כל אךבעת השדדים", 
   18  "Background": "ךקע", 
   19  "Baseline": "קו בסיס", 
   20  "Border": "גבול", 
   21  "Borders": "גבולות", 
   22  "Bottom": "תחתון", 
   23  "Style [CSS]": "סגנון [CSS]", 
   24  "Caption": "כותךת", 
   25  "Cell Properties": "מא׀ייני תא", 
   26  "Center": "מ׹כז", 
   27  "Char": "תו", 
   28  "Collapsed borders": "גבולות קוךסים", 
   29  "Color": "׊בע", 
   30  "Description": "תיאוך", 
   31  "FG Color": "׊בע קידמה", 
   32  "Float": "מךחף", 
   33  "Frames": "מסגךות", 
   34  "Height": "גובה", 
   35  "How many columns would you like to merge?": "כמה טו׹ים ב׹שונך למזג?", 
   36  "How many rows would you like to merge?": "כמה שוךות ב׹שונך למזג?", 
   37  "Image URL": "URL התמונה", 
   38  "Justify": "ישוך", 
   39  "Layout": "׀ךיסה", 
   40  "Left": "שמאל", 
   41  "Margin": "שוליים", 
   42  "Middle": "אמ׊ע", 
   43  "No rules": "ללא קווים", 
   44  "No sides": "ללא שדדים", 
   45  "None": "אין", 
   46  "Padding": "׹יווח בשוליים", 
   47  "Please click into some cell": "אנא לחץ על תא כלשהו", 
   48  "Right": "ימין", 
   49  "Row Properties": "מא׀ייני שוךה", 
   50  "Rules will appear between all rows and columns": "קווים יו׀יעו בין כל השוךות והטו׹ים", 
   51  "Rules will appear between columns only": "קווים יו׀יעו בין טו׹ים בלבד", 
   52  "Rules will appear between rows only": "קווים יו׀יעו בין שוךות בלבד", 
   53  "Rules": "קווים", 
   54  "Spacing and padding": "׹יווח ושוליים", 
   55  "Spacing": "׹יווח", 
   56  "Summary": "סיכום", 
   57  "Delete cell": "מחק תא", 
   58  "Insert cell after": "הכנס תא אח׹י", 
   59  "Insert cell before": "הכנס תא ל׀ני", 
   60  "Merge cells": "מזג תאים", 
   61  "Cell properties": "מא׀ייני תא", 
   62  "Split cell": "׀׊ל תא", 
   63  "Delete column": "מחק טו׹", 
   64  "Insert column after": "הכנס טו׹ אח׹י", 
   65  "Insert column before": "הכנס טו׹ ל׀ני", 
   66  "Split column": "׀׊ל טו׹", 
   67  "Delete row": "מחק שוךה", 
   68  "Insert row before": "הכנס שוךה ל׀ני", 
   69  "Insert row after": "הכנס שוךה אח׹י", 
   70  "Row properties": "מא׀ייני שוךה", 
   71  "Split row": "׀׊ל שוךה", 
   72  "Table properties": "מא׀ייני טבלה", 
   73  "Table Properties": "מא׀ייני טבלה", 
   74  "Text align": "ישוך טקסט", 
   75  "The bottom side only": "השד התחתון בלבד", 
   76  "The left-hand side only": "השד השמאלי בלבד", 
   77  "The right and left sides only": "השדדים הימני והשמאלי בלבד", 
   78  "The right-hand side only": "השד הימני בלבד", 
   79  "The top and bottom sides only": "השדדים העליון והתחתון בלבד", 
   80  "The top side only": "השד העליון בלבד", 
   81  "Top": "עליון", 
   82  "Unset color": "׊בע לא נבח׹", 
   83  "Vertical align": "יישוך אנכי", 
   84  "Width": "׹וחב", 
   85  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "HTMLArea מסךב ב׀חדנות למחוק את התא האח׹ון בשוךה.", 
   86  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "HTMLArea מסךב ב׀חדנות למחוק את הטו׹ האח׹ון בטבלה.", 
   87  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "HTMLArea מסךב ב׀חדנות למחוק את השוךה האח׹ונה בטבלה.", 
   88  "percent": "אחוז", 
   89  "pixels": "׀יקסלים" 
   90} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/it.js

  r20 r60  
  11// I18N constants 
  22 
  3 // LANG: "it", ENCODING: UTF-8 | ISO-8859-1 
   3// LANG: "it", ENCODING: UTF-8 
  44// Author: Fabio Rotondo <fabio@rotondo.it> 
  55 
  6 TableOperations.I18N = { 
  7         "Align":                                          "Allinea", 
  8         "All four sides":                                "Tutti e quattro i lati", 
  9         "Background":                                    "Sfondo", 
  10         "Baseline":                                      "Allineamento", 
  11         "Border":                                        "Bordo", 
  12         "Borders":                                        "Bordi", 
  13         "Bottom":                                        "Basso", 
  14         "CSS Style":                                      "Stile [CSS]", 
  15         "Caption":                                        "Titolo", 
  16         "Cell Properties":                                "Proprietà della Cella", 
  17         "Center":                                        "Centra", 
  18         "Char":                                          "Carattere", 
  19         "Collapsed borders":                              "Bordi chiusi", 
  20         "Color":                                          "Colore", 
  21         "Description":                                    "Descrizione", 
  22         "FG Color":                                      "Colore Principale", 
  23         "Float":                                          "Fluttuante", 
  24         "Frames":                                        "Frames", 
  25         "Height":                                        "Altezza", 
  26         "How many columns would you like to merge?":      "Quante colonne vuoi unire?", 
  27         "How many rows would you like to merge?":        "Quante righe vuoi unire?", 
  28         "Image URL":                                      "URL dell'Immagine", 
  29         "Justify":                                        "Justifica", 
  30         "Layout":                                        "Layout", 
  31         "Left":                                          "Sinistra", 
  32         "Margin":                                        "Margine", 
  33         "Middle":                                        "Centrale", 
  34         "No rules":                                      "Nessun righello", 
  35         "No sides":                                      "Nessun lato", 
  36         "None":                                          "Nulla", 
  37         "Padding":                                        "Padding", 
  38         "Please click into some cell":                    "Per favore, clicca in una cella", 
  39         "Right":                                          "Destra", 
  40         "Row Properties":                                 "Proprietà della Riga", 
  41         "Rules will appear between all rows and columns": "Le linee appariranno tra tutte le righe e colonne", 
  42         "Rules will appear between columns only":        "Le linee appariranno solo tra le colonne", 
  43         "Rules will appear between rows only":            "Le linee appariranno solo tra le righe", 
  44         "Rules":                                          "Linee", 
  45         "Spacing and padding":                            "Spaziatura e Padding", 
  46         "Spacing":                                        "Spaziatura", 
  47         "Summary":                                        "Sommario", 
  48         "TO-cell-delete":                                "Cancella cella", 
  49         "TO-cell-insert-after":                          "Inserisci cella dopo", 
  50         "TO-cell-insert-before":                          "Inserisci cella prima", 
  51         "TO-cell-merge":                                  "Unisci celle", 
  52         "TO-cell-prop":                                   "Proprietà della cella", 
  53         "TO-cell-split":                                  "Dividi cella", 
  54         "TO-col-delete":                                  "Cancella colonna", 
  55         "TO-col-insert-after":                            "Inserisci colonna dopo", 
  56         "TO-col-insert-before":                          "Inserisci colonna prima", 
  57         "TO-col-split":                                  "Dividi colonna", 
  58         "TO-row-delete":                                  "Cancella riga", 
  59         "TO-row-insert-above":                            "Inserisci riga prima", 
  60         "TO-row-insert-under":                            "Inserisci riga dopo", 
  61         "TO-row-prop":                                    "Proprietà della riga", 
  62         "TO-row-split":                                  "Dividi riga", 
  63         "TO-table-prop":                                  "Proprietà della Tabella", 
  64         "Table Properties":                               "Proprietà della Tabella", 
  65         "Text align":                                    "Allineamento del Testo", 
  66         "The bottom side only":                          "Solo la parte inferiore", 
  67         "The left-hand side only":                        "Solo la parte sinistra", 
  68         "The right and left sides only":                  "Solo destra e sinistra", 
  69         "The right-hand side only":                      "Solo la parte destra", 
  70         "The top and bottom sides only":                  "Solo sopra e sotto", 
  71         "The top side only":                              "Solo la parte sopra", 
  72         "Top":                                            "Alto",        
  73         "Unset color":                                    "Rimuovi colore", 
  74         "Vertical align":                                "Allineamento verticale", 
  75         "Width":                                          "Larghezza", 
  76         "not-del-last-cell":                              "HTMLArea si rifiuta codardamente di cancellare l'ultima cella nella riga.", 
  77         "not-del-last-col":                              "HTMLArea si rifiuta codardamente di cancellare l'ultima colonna nella tabella.", 
  78         "not-del-last-row":                              "HTMLArea si rifiuta codardamente di cancellare l'ultima riga nella tabella.", 
  79         "percent":                                        "percento", 
  80         "pixels":                                        "pixels" 
  81 }; 
   6{ 
   7  "Align": "Allinea", 
   8  "All four sides": "Tutti e quattro i lati", 
   9  "Background": "Sfondo", 
   10  "Baseline": "Allineamento", 
   11  "Border": "Bordo", 
   12  "Borders": "Bordi", 
   13  "Bottom": "Basso", 
   14  "Style [CSS]": "Stile [CSS]", 
   15  "Caption": "Titolo", 
   16  "Cell Properties": "Proprietà della Cella", 
   17  "Center": "Centra", 
   18  "Char": "Carattere", 
   19  "Collapsed borders": "Bordi chiusi", 
   20  "Color": "Colore", 
   21  "Description": "Descrizione", 
   22  "FG Color": "Colore Principale", 
   23  "Float": "Fluttuante", 
   24  "Frames": "Frames", 
   25  "Height": "Altezza", 
   26  "How many columns would you like to merge?": "Quante colonne vuoi unire?", 
   27  "How many rows would you like to merge?": "Quante righe vuoi unire?", 
   28  "Image URL": "URL dell'Immagine", 
   29  "Justify": "Justifica", 
   30  "Layout": "Layout", 
   31  "Left": "Sinistra", 
   32  "Margin": "Margine", 
   33  "Middle": "Centrale", 
   34  "No rules": "Nessun righello", 
   35  "No sides": "Nessun lato", 
   36  "None": "Nulla", 
   37  "Padding": "Padding", 
   38  "Please click into some cell": "Per favore, clicca in una cella", 
   39  "Right": "Destra", 
   40  "Row Properties": "Proprietà della Riga", 
   41  "Rules will appear between all rows and columns": "Le linee appariranno tra tutte le righe e colonne", 
   42  "Rules will appear between columns only": "Le linee appariranno solo tra le colonne", 
   43  "Rules will appear between rows only": "Le linee appariranno solo tra le righe", 
   44  "Rules": "Linee", 
   45  "Spacing and padding": "Spaziatura e Padding", 
   46  "Spacing": "Spaziatura", 
   47  "Summary": "Sommario", 
   48  "Delete cell": "Cancella cella", 
   49  "Insert cell after": "Inserisci cella dopo", 
   50  "Insert cell before": "Inserisci cella prima", 
   51  "Merge cells": "Unisci celle", 
   52  "Cell properties": "Proprietà della cella", 
   53  "Split cell": "Dividi cella", 
   54  "Delete column": "Cancella colonna", 
   55  "Insert column after": "Inserisci colonna dopo", 
   56  "Insert column before": "Inserisci colonna prima", 
   57  "Split column": "Dividi colonna", 
   58  "Delete row": "Cancella riga", 
   59  "Insert row before": "Inserisci riga prima", 
   60  "Insert row after": "Inserisci riga dopo", 
   61  "Row properties": "Proprietà della riga", 
   62  "Split row": "Dividi riga", 
   63  "Table properties": "Proprietà della Tabella", 
   64  "Table Properties": "Proprietà della Tabella", 
   65  "Text align": "Allineamento del Testo", 
   66  "The bottom side only": "Solo la parte inferiore", 
   67  "The left-hand side only": "Solo la parte sinistra", 
   68  "The right and left sides only": "Solo destra e sinistra", 
   69  "The right-hand side only": "Solo la parte destra", 
   70  "The top and bottom sides only": "Solo sopra e sotto", 
   71  "The top side only": "Solo la parte sopra", 
   72  "Top": "Alto", 
   73  "Unset color": "Rimuovi colore", 
   74  "Vertical align": "Allineamento verticale", 
   75  "Width": "Larghezza", 
   76  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "HTMLArea si rifiuta codardamente di cancellare l'ultima cella nella riga.", 
   77  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "HTMLArea si rifiuta codardamente di cancellare l'ultima colonna nella tabella.", 
   78  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "HTMLArea si rifiuta codardamente di cancellare l'ultima riga nella tabella.", 
   79  "percent": "percento", 
   80  "pixels": "pixels" 
   81} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/nl.js

  r20 r60  
  11// I18N constants 
  22 
  3 // LANG: "nl", ENCODING: UTF-8 | ISO-8859-1 
   3// LANG: "nl", ENCODING: UTF-8 
  44// Author: Michel Weegeerink (info@mmc-shop.nl), http://mmc-shop.nl 
  55 
   
  1313//       that states what encoding is necessary.) 
  1414 
  15 TableOperations.I18N = { 
  16         "Align":                                                                                        "Uitlijning", 
  17         "All four sides":                                                                       "Alle 4 zijden", 
  18         "Background":                                                                           "Achtergrond", 
  19         "Baseline":                                                                                     "Basis", 
  20         "Border":                                                                                       "Rand", 
  21         "Borders":                                                                                      "Randen", 
  22         "Bottom":                                                                                       "Onder", 
  23         "CSS Style":                                                                            "CSS Style", 
  24         "Caption":                                                                                      "Opmerking", 
  25         "Cell Properties":                                                                      "Celeigenschappen", 
  26         "Center":                                                                                       "Centreren", 
  27         "Char":                                                                                         "Karakter", 
  28         "Collapsed borders":                                                            "Geen randen", 
  29         "Color":                                                                                        "Kleur", 
  30         "Description":                                                                          "Omschrijving", 
  31         "FG Color":                                                                                     "Voorgrond", 
  32         "Float":                                                                                        "Zwevend", 
  33         "Frames":                                                                                       "Frames", 
  34         "Height":                                                                                       "Hoogte", 
  35         "How many columns would you like to merge?":            "Hoeveel kolommen wilt u samenvoegen?", 
  36         "How many rows would you like to merge?":                       "Hoeveel rijen wilt u samenvoegen?", 
  37         "Image URL":                                                                            "Afbeelding URL", 
  38         "Justify":                                                                                      "Uitvullen", 
  39         "Layout":                                                                                       "Opmaak", 
  40         "Left":                                                                                         "Links", 
  41         "Margin":                                                                                       "Marge", 
  42         "Middle":                                                                                       "Midden", 
  43         "No rules":                                                                                     "Geen regels", 
  44         "No sides":                                                                                     "Geen zijlijnen", 
  45         "None":                                                                                         "Geen", 
  46         "Padding":                                                                                      "Celmarge", 
  47         "Please click into some cell":                                          "Klik in een cel a.u.b.", 
  48         "Right":                                                                                        "Rechts", 
  49         "Row Properties":                                                                       "Rijeigenschappen", 
  50         "Rules will appear between all rows and columns":       "Regels verschijnen tussen alle rijen en kolommen", 
  51         "Rules will appear between columns only":                       "Regels verschijnen enkel tussen de kolommen", 
  52         "Rules will appear between rows only":                          "Regels verschijnen enkel tussen de rijen", 
  53         "Rules":                                                                                        "Regels", 
  54         "Spacing and padding":                                  "Celmarge en afstand tussen cellen", 
  55         "Spacing":                                                                                      "marge", 
  56         "Summary":                                                                                      "Overzicht", 
  57         "TO-cell-delete":                                                                       "Cel verwijderen", 
  58         "TO-cell-insert-after":                                                         "Voeg cel toe achter", 
  59         "TO-cell-insert-before":                                                        "Voeg cel toe voor", 
  60         "TO-cell-merge":                                                                        "Cellen samenvoegen", 
  61         "TO-cell-prop":                                                                         "Celeigenschappen", 
  62         "TO-cell-split":                                                                        "Cel splitsen", 
  63         "TO-col-delete":                                                                        "Kolom verwijderen", 
  64         "TO-col-insert-after":                                                          "Kolom invoegen achter", 
  65         "TO-col-insert-before":                                                         "Kolom invoegen voor", 
  66         "TO-col-split":                                                                         "Kolom splitsen", 
  67         "TO-row-delete":                                                                        "Rij verwijderen", 
  68         "TO-row-insert-above":                                                          "Rij invoegen boven", 
  69         "TO-row-insert-under":                                                          "Rij invoegen onder", 
  70         "TO-row-prop":                                                                          "Rij eigenschappen", 
  71         "TO-row-split":                                                                         "Rij splitsen", 
  72         "TO-table-prop":                                                                        "Tabel eigenschappen", 
  73         "Table Properties":                                                                     "Tabel eigenschappen", 
  74         "Text align":                                           "Text uitlijning", 
  75         "The bottom side only":                                                         "Enkel aan de onderkant", 
  76         "The left-hand side only":                                                      "Enkel aan de linkerkant", 
  77         "The right and left sides only":                                        "Enkel aan de linker en rechterkant", 
  78         "The right-hand side only":                                                     "Enkel aan de rechterkant", 
  79         "The top and bottom sides only":                                        "Enkel aan de bovenen onderkant", 
  80         "The top side only":                                                            "Enkel aan de bovenkant", 
  81         "Top":                                                                                          "Boven", 
  82         "Unset color":                                                                          "Wis kleur", 
  83         "Vertical align":                                                                       "Vertikale uitlijning", 
  84         "Width":                                                                                        "Breedte", 
  85         "not-del-last-cell":                                                            "HTMLArea kan de laatste cel in deze tabel niet verwijderen.", 
  86         "not-del-last-col":                                                                     "HTMLArea kan de laatste kolom in deze tabel niet verwijderen.", 
  87         "not-del-last-row":                                                                     "HTMLArea kan de laatste rij in deze tabel niet verwijderen.", 
  88         "percent":                                                                                      "procent", 
  89         "pixels":                                                                                       "pixels" 
  90 }; 
   15{ 
   16  "Align": "Uitlijning", 
   17  "All four sides": "Alle 4 zijden", 
   18  "Background": "Achtergrond", 
   19  "Baseline": "Basis", 
   20  "Border": "Rand", 
   21  "Borders": "Randen", 
   22  "Bottom": "Onder", 
   23  "Style [CSS]": "CSS Style", 
   24  "Caption": "Opmerking", 
   25  "Cell Properties": "Celeigenschappen", 
   26  "Center": "Centreren", 
   27  "Char": "Karakter", 
   28  "Collapsed borders": "Geen randen", 
   29  "Color": "Kleur", 
   30  "Description": "Omschrijving", 
   31  "FG Color": "Voorgrond", 
   32  "Float": "Zwevend", 
   33  "Frames": "Frames", 
   34  "Height": "Hoogte", 
   35  "How many columns would you like to merge?": "Hoeveel kolommen wilt u samenvoegen?", 
   36  "How many rows would you like to merge?": "Hoeveel rijen wilt u samenvoegen?", 
   37  "Image URL": "Afbeelding URL", 
   38  "Justify": "Uitvullen", 
   39  "Layout": "Opmaak", 
   40  "Left": "Links", 
   41  "Margin": "Marge", 
   42  "Middle": "Midden", 
   43  "No rules": "Geen regels", 
   44  "No sides": "Geen zijlijnen", 
   45  "None": "Geen", 
   46  "Padding": "Celmarge", 
   47  "Please click into some cell": "Klik in een cel a.u.b.", 
   48  "Right": "Rechts", 
   49  "Row Properties": "Rijeigenschappen", 
   50  "Rules will appear between all rows and columns": "Regels verschijnen tussen alle rijen en kolommen", 
   51  "Rules will appear between columns only": "Regels verschijnen enkel tussen de kolommen", 
   52  "Rules will appear between rows only": "Regels verschijnen enkel tussen de rijen", 
   53  "Rules": "Regels", 
   54  "Spacing and padding": "Celmarge en afstand tussen cellen", 
   55  "Spacing": "marge", 
   56  "Summary": "Overzicht", 
   57  "Delete cell": "Cel verwijderen", 
   58  "Insert cell after": "Voeg cel toe achter", 
   59  "Insert cell before": "Voeg cel toe voor", 
   60  "Merge cells": "Cellen samenvoegen", 
   61  "Cell properties": "Celeigenschappen", 
   62  "Split cell": "Cel splitsen", 
   63  "Delete column": "Kolom verwijderen", 
   64  "Insert column after": "Kolom invoegen achter", 
   65  "Insert column before": "Kolom invoegen voor", 
   66  "Split column": "Kolom splitsen", 
   67  "Delete row": "Rij verwijderen", 
   68  "Insert row before": "Rij invoegen boven", 
   69  "Insert row after": "Rij invoegen onder", 
   70  "Row properties": "Rij eigenschappen", 
   71  "Split row": "Rij splitsen", 
   72  "Table properties": "Tabel eigenschappen", 
   73  "Table Properties": "Tabel eigenschappen", 
   74  "Text align": "Text uitlijning", 
   75  "The bottom side only": "Enkel aan de onderkant", 
   76  "The left-hand side only": "Enkel aan de linkerkant", 
   77  "The right and left sides only": "Enkel aan de linker en rechterkant", 
   78  "The right-hand side only": "Enkel aan de rechterkant", 
   79  "The top and bottom sides only": "Enkel aan de bovenen onderkant", 
   80  "The top side only": "Enkel aan de bovenkant", 
   81  "Top": "Boven", 
   82  "Unset color": "Wis kleur", 
   83  "Vertical align": "Vertikale uitlijning", 
   84  "Width": "Breedte", 
   85  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "HTMLArea kan de laatste cel in deze tabel niet verwijderen.", 
   86  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "HTMLArea kan de laatste kolom in deze tabel niet verwijderen.", 
   87  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "HTMLArea kan de laatste rij in deze tabel niet verwijderen.", 
   88  "percent": "procent", 
   89  "pixels": "pixels" 
   90} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/no.js

  r20 r60  
  11// I18N constants 
  22 
  3 // LANG: "en", ENCODING: UTF-8 | ISO-8859-1 
   3// LANG: "en", ENCODING: UTF-8 
  44// Author: Mihai Bazon, <mihai_bazon@yahoo.com> 
  55// translated into Norwegia: ses@online.no  11.11.03 
   
  1414//       that states what encoding is necessary.) 
  1515 
  16 TableOperations.I18N = { 
  17         "Align":                                                "Juster", 
  18         "All four sides":                               "Alle fire sider", 
  19         "Background":                                   "Bakgrund", 
  20         "Baseline":                     "Grunnlinje", 
  21         "Border":                                               "Kantlinje", 
  22         "Borders":                                              "Kantlinjer", 
  23         "Bottom":                       "Bunn", 
  24         "CSS Style":                                    "Stil [CSS]", 
  25         "Caption":                                              "Overskrift", 
  26         "Cell Properties":              "Celleegenskaper", 
  27         "Center":                                               "Sentrer", 
  28         "Char":                        "Tegn", 
  29         "Collapsed borders":            "Fjern kantlinjer", 
  30         "Color":                                                "Farge", 
  31         "Description":                                  "Beskrivelse", 
  32         "FG Color":                                             "FG farge", 
  33         "Float":                        "Flytende", 
  34         "Frames":                                               "rammer", 
  35         "Height":                       "Høyde", 
  36         "How many columns would you like to merge?":      "Hvor mange kolonner vil du slå sammen?", 
  37         "How many rows would you like to merge?":         "Hvor mange rader vil du slå sammen?", 
  38         "Image URL":                                    "Bildets URL", 
  39         "Justify":                      "Juster", 
  40         "Layout":                                               "Layout", 
  41         "Left":                                                 "Venstre", 
  42         "Margin":                      "Marg", 
  43         "Middle":                      "Midten", 
  44         "No rules":                                             "Ingen linjal", 
  45         "No sides":                                             "Ingen sider", 
  46         "None":                        "Ingen", 
  47         "Padding":                                              "Luft", 
  48         "Please click into some cell": "Klikk i en eller annen celle", 
  49         "Right":                                                "Høyre", 
  50         "Row Properties":              "Egenskaper for rad", 
  51         "Rules will appear between all rows and columns": "Linjer vil synes mellom alle rader og kolonner", 
  52         "Rules will appear between columns only":        "Linjer vil synes kun mellom kolonner", 
  53         "Rules will appear between rows only":            "Linjer vil synes kun mellom rader", 
  54         "Rules":                                                "Linjer", 
  55         "Spacing and padding":          "Luft", 
  56         "Spacing":                                              "Luft", 
  57         "Summary":                                              "Sammendrag", 
  58         "TO-cell-delete":                               "Slett celle", 
  59         "TO-cell-insert-after":                 "Sett inn celle etter", 
  60         "TO-cell-insert-before":                "Sett inn celle foran", 
  61         "TO-cell-merge":                                "Slå sammen celler", 
  62         "TO-cell-prop":                                 "Egenskaper for celle", 
  63         "TO-cell-split":                                "Del celle", 
  64         "TO-col-delete":                                "Slett kolonne", 
  65         "TO-col-insert-after":                  "Skyt inn kolonne etter", 
  66         "TO-col-insert-before":                 "Skyt inn kolonne før", 
  67         "TO-col-split":                                 "Del kolonne", 
  68         "TO-row-delete":                                "Slett rad", 
  69         "TO-row-insert-above":                  "Skyt inn rad foran", 
  70         "TO-row-insert-under":                  "Skyt inn rad etter", 
  71         "TO-row-prop":                                  "Egenskaper for rad", 
  72         "TO-row-split":                                 "Del rad", 
  73         "TO-table-prop":                                "Tabellegenskaper", 
  74         "Table Properties":                             "Tabellegenskaper", 
  75         "Text align":                  "Juster tekst", 
  76         "The bottom side only":                 "Bunnen kun", 
  77         "The left-hand side only":              "Venstresiden kun", 
  78         "The right and left sides only":        "Høyre- og venstresiden kun", 
  79         "The right-hand side only":                     "Høyresiden kun", 
  80         "The top and bottom sides only":        "The top and bottom sides only", 
  81         "The top side only":                            "Overkanten kun", 
  82         "Top":                          "Overkant",      
  83         "Unset color":                  "Ikke-bestemt farge", 
  84         "Vertical align":              "Vertikal justering", 
  85         "Width":                                                "Bredde", 
  86         "not-del-last-cell":                    "HTMLArea nekter å slette siste cellen i tabellen.", 
  87         "not-del-last-col":                             "HTMLArea nekter å slette siste kolonnen i tabellen.", 
  88         "not-del-last-row":                             "HTMLArea nekter å slette siste raden i tabellen.", 
  89         "percent":                                              "prosent", 
  90         "pixels":                                               "billedpunkter" 
  91 }; 
   16{ 
   17  "Align": "Juster", 
   18  "All four sides": "Alle fire sider", 
   19  "Background": "Bakgrund", 
   20  "Baseline": "Grunnlinje", 
   21  "Border": "Kantlinje", 
   22  "Borders": "Kantlinjer", 
   23  "Bottom": "Bunn", 
   24  "Style [CSS]": "Stil [CSS]", 
   25  "Caption": "Overskrift", 
   26  "Cell Properties": "Celleegenskaper", 
   27  "Center": "Sentrer", 
   28  "Char": "Tegn", 
   29  "Collapsed borders": "Fjern kantlinjer", 
   30  "Color": "Farge", 
   31  "Description": "Beskrivelse", 
   32  "FG Color": "FG farge", 
   33  "Float": "Flytende", 
   34  "Frames": "rammer", 
   35  "Height": "HÞyde", 
   36  "How many columns would you like to merge?": "Hvor mange kolonner vil du slÃ¥ sammen?", 
   37  "How many rows would you like to merge?": "Hvor mange rader vil du slÃ¥ sammen?", 
   38  "Image URL": "Bildets URL", 
   39  "Justify": "Juster", 
   40  "Layout": "Layout", 
   41  "Left": "Venstre", 
   42  "Margin": "Marg", 
   43  "Middle": "Midten", 
   44  "No rules": "Ingen linjal", 
   45  "No sides": "Ingen sider", 
   46  "None": "Ingen", 
   47  "Padding": "Luft", 
   48  "Please click into some cell": "Klikk i en eller annen celle", 
   49  "Right": "HÞyre", 
   50  "Row Properties": "Egenskaper for rad", 
   51  "Rules will appear between all rows and columns": "Linjer vil synes mellom alle rader og kolonner", 
   52  "Rules will appear between columns only": "Linjer vil synes kun mellom kolonner", 
   53  "Rules will appear between rows only": "Linjer vil synes kun mellom rader", 
   54  "Rules": "Linjer", 
   55  "Spacing and padding": "Luft", 
   56  "Spacing": "Luft", 
   57  "Summary": "Sammendrag", 
   58  "Delete cell": "Slett celle", 
   59  "Insert cell after": "Sett inn celle etter", 
   60  "Insert cell before": "Sett inn celle foran", 
   61  "Merge cells": "SlÃ¥ sammen celler", 
   62  "Cell properties": "Egenskaper for celle", 
   63  "Split cell": "Del celle", 
   64  "Delete column": "Slett kolonne", 
   65  "Insert column after": "Skyt inn kolonne etter", 
   66  "Insert column before": "Skyt inn kolonne fÞr", 
   67  "Split column": "Del kolonne", 
   68  "Delete row": "Slett rad", 
   69  "Insert row before": "Skyt inn rad foran", 
   70  "Insert row after": "Skyt inn rad etter", 
   71  "Row properties": "Egenskaper for rad", 
   72  "Split row": "Del rad", 
   73  "Table properties": "Tabellegenskaper", 
   74  "Table Properties": "Tabellegenskaper", 
   75  "Text align": "Juster tekst", 
   76  "The bottom side only": "Bunnen kun", 
   77  "The left-hand side only": "Venstresiden kun", 
   78  "The right and left sides only": "HÞyre- og venstresiden kun", 
   79  "The right-hand side only": "HÞyresiden kun", 
   80  "The top and bottom sides only": "The top and bottom sides only", 
   81  "The top side only": "Overkanten kun", 
   82  "Top": "Overkant", 
   83  "Unset color": "Ikke-bestemt farge", 
   84  "Vertical align": "Vertikal justering", 
   85  "Width": "Bredde", 
   86  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "HTMLArea nekter Ã¥ slette siste cellen i tabellen.", 
   87  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "HTMLArea nekter Ã¥ slette siste kolonnen i tabellen.", 
   88  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "HTMLArea nekter Ã¥ slette siste raden i tabellen.", 
   89  "percent": "prosent", 
   90  "pixels": "billedpunkter" 
   91} 
 • trunk/plugins/TableOperations/lang/ro.js

  r20 r60  
  1313//       that states what encoding is necessary.) 
  1414 
  15 TableOperations.I18N = { 
  16         "Align":                                          "Aliniere", 
  17         "All four sides":                                "Toate părÅ£ile", 
  18         "Background":                                    "Fundal", 
  19         "Baseline":                                      "Baseline", 
  20         "Border":                                        "Chenar", 
  21         "Borders":                                        "Chenare", 
  22         "Bottom":                                        "Jos", 
  23         "CSS Style":                                      "Stil [CSS]", 
  24         "Caption":                                        "Titlu de tabel", 
  25         "Cell Properties":                                "Proprietăţile celulei", 
  26         "Center":                                        "Centru", 
  27         "Char":                                          "Caracter", 
  28         "Collapsed borders":                              "Chenare asimilate", 
  29         "Color":                                          "Culoare", 
  30         "Description":                                    "Descriere", 
  31         "FG Color":                                      "Culoare text", 
  32         "Float":                                          "PoziÅ£ie", 
  33         "Frames":                                        "Chenare", 
  34         "Height":                                        "ÎnălÅ£imea", 
  35         "How many columns would you like to merge?":      "Câte coloane vrei să uneşti?", 
  36         "How many rows would you like to merge?":        "Câte linii vrei să uneşti?", 
  37         "Image URL":                                      "URL-ul imaginii", 
  38         "Justify":                                        "Justify", 
  39         "Layout":                                        "Aranjament", 
  40         "Left":                                          "Stânga", 
  41         "Margin":                                        "Margine", 
  42         "Middle":                                        "Mijloc", 
  43         "No rules":                                      "Fără linii", 
  44         "No sides":                                      "Fără părÅ£i", 
  45         "None":                                          "Nimic", 
  46         "Padding":                                        "SpaÅ£iere", 
  47         "Please click into some cell":                    "Vă rog să daÅ£i click într-o celulă", 
  48         "Right":                                          "Dreapta", 
  49         "Row Properties":                                "Proprietăţile liniei", 
  50         "Rules will appear between all rows and columns": "Vor apărea linii între toate rândurile şi coloanele", 
  51         "Rules will appear between columns only":        "Vor apărea doar linii verticale", 
  52         "Rules will appear between rows only":            "Vor apărea doar linii orizontale", 
  53         "Rules":                                          "Linii", 
  54         "Spacing and padding":                            "SpaÅ£ierea", 
  55         "Spacing":                                        "Între celule", 
  56         "Summary":                                        "Sumar", 
  57         "TO-cell-delete":                                "Şterge celula", 
  58         "TO-cell-insert-after":                          "Inserează o celulă la dreapta", 
  59         "TO-cell-insert-before":                          "Inserează o celulă la stânga", 
  60         "TO-cell-merge":                                  "Uneşte celulele", 
  61         "TO-cell-prop":                                  "Proprietăţile celulei", 
  62         "TO-cell-split":                                  "Împarte celula", 
  63         "TO-col-delete":                                  "Şterge coloana", 
  64         "TO-col-insert-after":                            "Inserează o coloană la dreapta", 
  65         "TO-col-insert-before":                          "Inserează o coloană la stânga", 
  66         "TO-col-split":                                  "Împarte coloana", 
  67         "TO-row-delete":                                  "Şterge rândul", 
  68         "TO-row-insert-above":                            "Inserează un rând înainte", 
  69         "TO-row-insert-under":                            "Inserează un rând după", 
  70         "TO-row-prop":                                    "Proprietăţile rândului", 
  71         "TO-row-split":                                  "Împarte rândul", 
  72         "TO-table-prop":                                  "Proprietăţile tabelei", 
  73         "Table Properties":                              "Proprietăţile tabelei", 
  74         "Text align":                                    "Aliniere", 
  75         "The bottom side only":                          "Doar partea de jos", 
  76         "The left-hand side only":                        "Doar partea din stânga", 
  77         "The right and left sides only":                  "Partea din stânga şi cea din dreapta", 
  78         "The right-hand side only":                      "Doar partea din dreapta", 
  79         "The top and bottom sides only":                  "Partea de sus si cea de jos", 
  80         "The top side only":                              "Doar partea de sus", 
  81         "Top":                                            "Sus",         
  82         "Unset color":                                    "Dezactivează culoarea", 
  83         "Vertical align":                                "Aliniere pe verticală", 
  84         "Width":                                          "Lăţime", 
  85         "not-del-last-cell":                              "HTMLArea refuză cu laşitate să şteargă ultima celulă din rând.", 
  86         "not-del-last-col":                              "HTMLArea refuză cu laşitate să şteargă ultima coloamă din tabela.", 
  87         "not-del-last-row":                              "HTMLArea refuză cu laşitate să şteargă ultimul rând din tabela.", 
  88         "percent":                                        "procente", 
  89         "pixels":                                        "pixeli" 
  90 }; 
   15{ 
   16  "Align": "Aliniere", 
   17  "All four sides": "Toate părÅ£ile", 
   18  "Background": "Fundal", 
   19  "Baseline": "Baseline", 
   20  "Border": "Chenar", 
   21  "Borders": "Chenare", 
   22  "Bottom": "Jos", 
   23  "Style [CSS]": "Stil [CSS]", 
   24  "Caption": "Titlu de tabel", 
   25  "Cell Properties": "Proprietăţile celulei", 
   26  "Center": "Centru", 
   27  "Char": "Caracter", 
   28  "Collapsed borders": "Chenare asimilate", 
   29  "Color": "Culoare", 
   30  "Description": "Descriere", 
   31  "FG Color": "Culoare text", 
   32  "Float": "PoziÅ£ie", 
   33  "Frames": "Chenare", 
   34  "Height": "ÎnălÅ£imea", 
   35  "How many columns would you like to merge?": "Câte coloane vrei să uneşti?", 
   36  "How many rows would you like to merge?": "Câte linii vrei să uneşti?", 
   37  "Image URL": "URL-ul imaginii", 
   38  "Justify": "Justify", 
   39  "Layout": "Aranjament", 
   40  "Left": "Stânga", 
   41  "Margin": "Margine", 
   42  "Middle": "Mijloc", 
   43  "No rules": "Fără linii", 
   44  "No sides": "Fără părÅ£i", 
   45  "None": "Nimic", 
   46  "Padding": "SpaÅ£iere", 
   47  "Please click into some cell": "Vă rog să daÅ£i click într-o celulă", 
   48  "Right": "Dreapta", 
   49  "Row Properties": "Proprietăţile liniei", 
   50  "Rules will appear between all rows and columns": "Vor apărea linii între toate rândurile şi coloanele", 
   51  "Rules will appear between columns only": "Vor apărea doar linii verticale", 
   52  "Rules will appear between rows only": "Vor apărea doar linii orizontale", 
   53  "Rules": "Linii", 
   54  "Spacing and padding": "SpaÅ£ierea", 
   55  "Spacing": "Între celule", 
   56  "Summary": "Sumar", 
   57  "Delete cell": "Şterge celula", 
   58  "Insert cell after": "Inserează o celulă la dreapta", 
   59  "Insert cell before": "Inserează o celulă la stânga", 
   60  "Merge cells": "Uneşte celulele", 
   61  "Cell properties": "Proprietăţile celulei", 
   62  "Split cell": "Împarte celula", 
   63  "Delete column": "Şterge coloana", 
   64  "Insert column after": "Inserează o coloană la dreapta", 
   65  "Insert column before": "Inserează o coloană la stânga", 
   66  "Split column": "Împarte coloana", 
   67  "Delete row": "Şterge rândul", 
   68  "Insert row before": "Inserează un rând înainte", 
   69  "Insert row after": "Inserează un rând după", 
   70  "Row properties": "Proprietăţile rândului", 
   71  "Split row": "Împarte rândul", 
   72  "Table properties": "Proprietăţile tabelei", 
   73  "Table Properties": "Proprietăţile tabelei", 
   74  "Text align": "Aliniere", 
   75  "The bottom side only": "Doar partea de jos", 
   76  "The left-hand side only": "Doar partea din stânga", 
   77  "The right and left sides only": "Partea din stânga şi cea din dreapta", 
   78  "The right-hand side only": "Doar partea din dreapta", 
   79  "The top and bottom sides only": "Partea de sus si cea de jos", 
   80  "The top side only": "Doar partea de sus", 
   81  "Top": "Sus", 
   82  "Unset color": "Dezactivează culoarea", 
   83  "Vertical align": "Aliniere pe verticală", 
   84  "Width": "Lăţime", 
   85  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last cell in row.": "HTMLArea refuză cu laşitate să şteargă ultima celulă din rând.", 
   86  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last column in table.": "HTMLArea refuză cu laşitate să şteargă ultima coloamă din tabela.", 
   87  "HTMLArea cowardly refuses to delete the last row in table.": "HTMLArea refuză cu laşitate să şteargă ultimul rând din tabela.", 
   88  "percent": "procente", 
   89  "pixels": "pixeli" 
   90} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.