Ignore:
Timestamp:
09/25/06 13:39:32 (13 years ago)
Author:
koto
Message:

ExtendedFileManager? bugfixes:

Location:
trunk/plugins/ExtendedFileManager
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/ExtendedFileManager/assets/editor.css

  r521 r588  
  193193        top: 490px; 
  194194} 
   195 
   196#save_filename {width: 100px;} 
 • trunk/plugins/ExtendedFileManager/assets/manager.js

  r576 r588  
  200200        var opt = document.createElement("option"); 
  201201        opt.value = "_other"; 
  202         opt.innerHTML = "Other"; 
   202        opt.innerHTML = i18n("Other"); 
  203203        target_select.appendChild(opt); 
  204204        target_select.onchange = onTargetChanged; 
 • trunk/plugins/ExtendedFileManager/lang/pl.js

  r586 r588  
  3838  "File was not saved.": "Nie zapisano pliku.", 
  3939  "Start X:": "PoczÄ 
  40 tek X", 
   40tek X:", 
  4141  "Start Y:": "PoczÄ 
  42 tek Y", 
   42tek Y:", 
  4343  "Lock": "Zablokuj", 
  4444  "Flip Image": "Odwróć", 
   
  6060  'Delete folder "$dir"?': "$dir\n\nUsunÄ 
  6161ć katalog ?", 
  62   "Folder Name:": "Nazwa katalogu", 
  6362  "No Files Found": "Nie znaleziono plików", 
  6463  "Invalid folder name, please choose another folder name.": "Nieprawidłowa nazwa katalogu, wybierz innÄ 
   
  6766  "No Image Available": "Obrazek niedostępny", 
  6867  "No Image selected.": "Nie zaznaczono obrazka.", 
  69   "Description:": "Opis:", 
  7068  "Align": "Wyrównanie", 
  71   "Description:": "Opis:", 
  72   "Margin:": "Margines:", 
  73   "Padding:": "Wcięcie:", 
  74   "Border:": "Ramka:", 
  75   "Color:": "Kolor:", 
  76   "Border Color:": "Kolor ramki:", 
  77   "Upload:": "Wgraj:", 
  78   "Alt": "Alt", 
   69  "Color": "Kolor", 
   70  "Border Color": "Kolor ramki", 
  7971  "Alt": "Alt", 
  8072  "File Name": "Nazwa pliku", 
   
  10193  "Unable to rename file. File of the same name already exists or\nfolder doesn't have write permission.": "Nie mogłem zmienić nazwy pliku. Plik o nowej nazwie juÅŒ istnieje\nlub prak praw zapisu do katalogu.", 
  10294  "Cancelled rename.": "Anulowano zmianę nazwy pliku.", 
  103    'File "$file" successfully uploaded.':  'File "$file" successfully uploaded.', 
  104   "Cannot upload. Maximum folder size reached. Delete unwanted files and try again.":"Cannot upload. Maximum folder size reached. Delete unwanted files and try again.", 
  105   "Maximum file size [$max_size KB] exceeded.":"Maximum file size [$max_size KB] exceeded.", 
  106   "Cannot upload $extension Files. Permission denied.": "Cannot upload $extension Files. Permission denied.", 
  107   "Unable to upload File. \nEither Maximum file size [$max_size KB] exceeded or\nFolder doesn\'t have write permission.":"Unable to upload File. \nEither Maximum file size [$max_size KB] exceeded or\nFolder doesn\'t have write permission.", 
  108   "Total Size : $max_foldersize_mb MB, Free Space: $free_space": "Total Size : $max_foldersize_mb MB, Free Space: $free_space" 
   95  'File "$file" successfully uploaded.':  'Plik "$file" wgrano na serwer.', 
   96  "Cannot upload. Maximum folder size reached. Delete unwanted files and try again.":"Wgrywanie nie powiodło się.\n\nPrzekroczono dozwolony limit miejsca. Usuń niechciane pliki i spróbuj ponownie.", 
   97  "Maximum file size [$max_size KB] exceeded.":"Wgrywanie nie powiodło się.\n\nPrzekroczono maksymalny rozmiar pliku [$max_size KB].", 
   98  "Cannot upload $extension Files. Permission denied.": "Nie moÅŒna było wgrać pliku.\n\nNiedozwolone rozszerzenie pliku [$extension].", 
   99  "Unable to upload File. \nEither Maximum file size [$max_size KB] exceeded or\nFolder doesn\'t have write permission.":"Wgrywanie nie powiodło się.\n\nPrzekroczono maksymalny rozmiar pliku [$max_size KB] lub nie ma ustawionych praw zapisu do folderu.", 
   100  "Total Size : $max_foldersize_mb MB, Free Space: $free_space": "Dostępny limit: $max_foldersize_mb MB, Wolne: $free_space" 
  109101}; 
 • trunk/plugins/ExtendedFileManager/manager.php

  r579 r588  
  152152            <td rowspan="<?php echo $num_rows ?>" colspan="2" valign="top"><?php if($insertMode=='image') { ?> 
  153153            <div style="padding:4px;background-color:#CCC;border:1px inset;width: 100px; height: 100px;"> 
  154             <img src="<?php print $IMConfig['base_url'];?>img/1x1_transparent.gif" id="f_preview" /> 
   154            <img src="<?php print $IMConfig['base_url'];?>img/1x1_transparent.gif" alt="" id="f_preview" /> 
  155155            </div> 
  156156            <?php } else if($insertMode=="link" && $IMConfig['link_enable_target'] !== false) {?><label for="f_align">Target Window</label> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.