Changeset 1205 for trunk/lang


Ignore:
Timestamp:
11/08/09 09:02:38 (10 years ago)
Author:
gogo
Message:

Updated Danish translation.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/lang/da.js

  r60 r1205  
   1// I18N constants 
  12// LANG: "da", ENCODING: UTF-8 
  2 // Author: rene, <rene@laerke.net> 
  3  
  43{ 
  54  "Bold": "Fed", 
  65  "Italic": "Kursiv", 
  7   "Underline": "Understregning", 
  8   "Strikethrough": "Overstregning ", 
   6  "Underline": "Understreg", 
   7  "Strikethrough": "Gennemstreg", 
  98  "Subscript": "SÊnket skrift", 
  109  "Superscript": "HÊvet skrift", 
  11   "Justify Left": "Venstrejuster", 
   10  "Justify Left": "Venstre Juster", 
  1211  "Justify Center": "Centrer", 
  13   "Justify Right": "HÞjrejuster", 
  14   "Justify Full": "Lige margener", 
  15   "Ordered List": "Opstilling med tal", 
  16   "Bulleted List": "Opstilling med punkttegn", 
  17   "Decrease Indent": "Formindsk indrykning", 
  18   "Increase Indent": "ForÞg indrykning", 
  19   "Font Color": "Skriftfarve", 
   12  "Justify Right": "HÞjre Juster", 
   13  "Justify Full": "Lige Marginer", 
   14  "Ordered List": "Numerisk Liste", 
   15  "Bulleted List": "Punkt liste", 
   16  "Decrease Indent": "Formindsk Indrykning", 
   17  "Increase Indent": "ForÞg Indrykning", 
   18  "Font Color": "Tekst Farve", 
  2019  "Background Color": "Baggrundsfarve", 
  21   "Horizontal Rule": "Horisontal linie", 
  22   "Insert Web Link": "IndsÊt hyperlink", 
  23   "Insert/Modify Image": "IndsÊt billede", 
   20  "Horizontal Rule": "Horisontal Linie", 
   21  "Insert Web Link": "IndsÊt Hyperlink", 
   22  "Insert/Modify Image": "IndsÊt/Rediger Billede", 
   23  "Insert Table": "IndsÊt Tabel", 
   24  "Toggle HTML Source": "Vis/Gem HTML kildekode", 
   25  "Enlarge Editor": "ForstÞr Editor", 
   26  "About this editor": "Om denne editor", 
   27  "Help using editor": "HjÊlp til editoren", 
   28  "Current style": "NuvÊrende stil", 
   29  "Undoes your last action": "Fortryder din sidste handling", 
   30  "Redoes your last action": "Gentager din sidste handling", 
   31  "Cut selection": "Klip", 
   32  "Copy selection": "Kopier", 
   33  "Paste from clipboard": "IndsÊt fra hukommelse", 
   34  "Direction left to right": "Tekstretning fra venstre mod hÞjre", 
   35  "Direction right to left": "Tekstretning fra hÞjre mod venstre", 
   36  "Remove formatting": "Fjern formatering", 
   37  "Select all": "Marker alt", 
   38  "Print document": "Udskriv dokument", 
   39  "Clear MSOffice tags": "Fjern MSOffice tags", 
   40  "Clear Inline Font Specifications": "Fjern Font formatering", 
   41  "Would you like to clear font typefaces?": "Vil du fjerne skrifttyper?", 
   42  "Would you like to clear font sizes?": "Vil du fjerne skriftstÞrrelser?", 
   43  "Would you like to clear font colours?": "Vil du fjerne tekstfarver?", 
   44  "Split Block": "Del Blok", 
   45  "Toggle Borders": "Vis/Gem Kanter", 
   46  "Save as": "Gem som", 
   47  "Insert/Overwrite": "IndsÊt/Overskriv", 
   48  "&mdash; format &mdash;": "&mdash; Format &mdash;", 
   49  "Heading 1": "Overskrift 1", 
   50  "Heading 2": "Overskrift 2", 
   51  "Heading 3": "Overskrift 3", 
   52  "Heading 4": "Overskrift 4", 
   53  "Heading 5": "Overskrift 5", 
   54  "Heading 6": "Overskrift 6", 
   55  "Normal": "Normal", 
   56  "Address": "Adresse", 
   57  "Formatted": "Formateret", 
   58 
   59  //dialogs 
   60  "OK": "OK", 
   61  "Cancel": "Annuller", 
   62  "Path": "Sti", 
   63  "You are in TEXT MODE.  Use the [<>] button to switch back to WYSIWYG.": "Du er i TEKST MODUS. brug [<>] knappen for at skifte tilbage til visuel modus.", 
   64  "The Paste button does not work in Mozilla based web browsers (technical security reasons). Press CTRL-V on your keyboard to paste directly.": "Af sikkerhedsgrunde virker indsÊt knappen ikke i Mozilla baserede browswere. Tryk CTRL-V pÃ¥ tastaturet for at indsÊtte.", 
   65 
   66  "You need to select some text before create a link": "Du skal markerer noget tekst inden du laver et link", 
   67  "Your Document is not well formed. Check JavaScript console for details.": "Der er fejl i dokumentet. Brug Javascript Console for at fÃ¥ mere information.", 
   68 
   69  "Alignment:": "Opstilning:", 
   70  "Not set": "Ikke sat", 
   71  "Left": "Venstre", 
   72  "Right": "HÞjre", 
   73  "Texttop": "Overkant", 
   74  "Absmiddle": "Midt", 
   75  "Baseline": "Grundlinie", 
   76  "Absbottom": "Underkant", 
   77  "Bottom": "Bund", 
   78  "Middle": "Midte", 
   79  "Top": "Top", 
   80 
   81  "Layout": "Layout", 
   82  "Spacing": "Afstand", 
   83  "Horizontal:": "Horisontal:", 
   84  "Horizontal padding": "Horisontal afstand", 
   85  "Vertical:": "Vertikal:", 
   86  "Vertical padding": "Vertikal afstand", 
   87  "Border thickness:": "Kant tykkelse:", 
   88  "Leave empty for no border": "Tom lig ingen kant", 
   89 
   90  //Insert Link 
   91  "Insert/Modify Link": "IndsÊt/Rediger hyperlink", 
   92  "None (use implicit)": "Ingen (implicit)", 
   93  "New window (_blank)": "Nyt vindue (_blank)", 
   94  "Same frame (_self)": "Samme ramme (_self)", 
   95  "Top frame (_top)": "Øverste ramme (_top)", 
   96  "Other": "Anden", 
   97  "Target:": "MÃ¥l:", 
   98  "Title (tooltip):": "Titel (Tooltip):", 
   99  "URL:": "URL:", 
   100  "You must enter the URL where this link points to": "Du skal angive hvad hyperlinket skal pege pÃ¥", 
   101 
   102  // Insert Table 
  24103  "Insert Table": "IndsÊt tabel", 
  25   "Toggle HTML Source": "HTML visning", 
  26   "Enlarge Editor": "Vis editor i popup", 
  27   "About this editor": "Om htmlarea", 
  28   "Help using editor": "HjÊlp", 
  29   "Current style": "Anvendt stil" 
  30 } 
   104  "Rows:": "RÊkker:", 
   105  "Number of rows": "Antal rÊkker", 
   106  "Cols:": "Kolonner:", 
   107  "Number of columns": "Antal kolonner", 
   108  "Width:": "Bredte:", 
   109  "Width of the table": "Tabel bredte", 
   110  "Percent": "Procent", 
   111  "Pixels": "Pixels", 
   112  "Em": "Kvardrat", 
   113  "Width unit": "Bredde enhed", 
   114  "Fixed width columns": "Kolonner med fast bredde", 
   115  "Positioning of this table": "Tabel placering", 
   116  "Cell spacing:": "Celleafstand:", 
   117  "Space between adjacent cells": "Plads mellem celler", 
   118  "Cell padding:": "Indre celle afstand:", 
   119  "Space between content and border in cell": "Plads mellem indhold og kant af celle", 
   120  "You must enter a number of rows": "Du skal angive et antal rÊkker", 
   121  "You must enter a number of columns": "Du skal angive et antal kolonner", 
   122 
   123  // Insert Image 
   124  "Insert Image": "IndsÊt billede", 
   125  "Image URL:": "Billede adresse:", 
   126  "Enter the image URL here": "Indtast adressen til billedet her", 
   127  "Preview": "Vis", 
   128  "Preview the image in a new window": "Vis billedet i et nyt vindue", 
   129  "Alternate text:": "Alternativ tekst:", 
   130  "For browsers that don't support images": "For browsere der ikke kan vise billeder", 
   131  "Positioning of this image": "Placering af billedet", 
   132  "Image Preview:": "Billed visning:", 
   133  "You must enter the URL": "Du skal angive en adresse", 
   134 
   135/* 
   136  "button_bold": "de/bold.gif", 
   137  "button_italic": "de/italic.gif", 
   138  "button_underline": "de/underline.gif", 
   139*/ 
   140 
   141  // Editor Help 
   142  "Keyboard shortcuts": "Tastatur genveje", 
   143  "The editor provides the following key combinations:": "Editoren understÞtter fÞlgende genvejstaster:", 
   144  "new paragraph": "ny paragraf", 
   145  "insert linebreak": "indsÊt linieskift", 
   146  "Set format to paragraph": "SÊt formatering til paragraf", 
   147  "Clean content pasted from Word": "Rens indhold kopieret fra Word", 
   148  "Headings": "Overskrifter", 
   149  "Close": "Luk", 
   150 
   151  // Loading messages 
   152  "Loading in progress. Please wait!": "Programmet starter. Vent venligst!", 
   153  "Loading plugin $plugin" : "Starter $plugin", 
   154  "Register plugin $plugin" : "Registrerer $plugin",  
   155  "Constructing object": "Genererer objekt", 
   156  "Generate Xinha framework": "Genererer Xinha Framework", 
   157  "Init editor size":"Beregner stÞrrelse",  
   158  "Create Toolbar": "Genererer vÊrktÞjslinie", 
   159  "Create Statusbar" : "Genererer statuslinie", 
   160  "Register right panel" : "Genererer hÞjre panel",  
   161  "Register left panel" : "Genererer venstre panel",  
   162  "Register bottom panel" : "Genererer bund panel",  
   163  "Register top panel" : "Genererer top panel",  
   164  "Finishing" : "Afslutter",  
   165   
   166  // ColorPicker 
   167  "Click a color..." : "VÊlg farve", 
   168  "Sample" : "Eksempel", 
   169  "Web Safe: " : "Web Safe: ", 
   170  "Color: " : "Farve: " 
   171}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.